Öresundskraft inleder försäljningen av tjänsteföretag

Öresundskraft inleder försäljningen av tjänsteföretag

Press releases   •   Apr 09, 2013 13:13 CEST

Öresundskraft har inlett försäljningen av Öresundskraft Tjänster AB. Målet är ett samarbete med en extern köpare som tryggar fortsatt säkra och tillförlitliga elleveranser.

Elnätet moderniseras i Ängelholm

Elnätet moderniseras i Ängelholm

Press releases   •   Nov 20, 2012 13:15 CET

Öresundskraft ska investera närmare 30 miljoner för att modernisera och förstärka elnätet i Ängelholm.

Energimarknadsinspektionen minskar Öresundskrafts nätintäktsram

Energimarknadsinspektionen minskar Öresundskrafts nätintäktsram

Press releases   •   Nov 01, 2011 13:30 CET

I sin förhandsreglering av elbolagens nätintäkter har Energimarknadsinspektionen beslutat att minska Öresundskrafts föreslagna elnätstariffer med 17 procent för perioden 2012-2015.

Fett bredband ammunition under Vikenlanet

Fett bredband ammunition under Vikenlanet

Press releases   •   Oct 31, 2011 08:30 CET

Skånes största datorspelsevenemang blir ännu större. Som en av huvudsponsorerna ställer Öresundskraft upp med blixtrande snabbt bredband och prispengar.

Officiell start för bygget av Filbornaverket

Officiell start för bygget av Filbornaverket

Press releases   •   Sep 02, 2010 14:15 CEST

Solen sken över platsen för det framtida Filbornaverket när bygget invidges officiellt idag. På plats fanns representanter från Helsingborgs stad, Öresundskraft, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) samt de större leverantörerna till projektet. Men huvudpersonerna var betydligt mindre....

Tusentals nya havsöringar i Mörrumsån

Tusentals nya havsöringar i Mörrumsån

Press releases   •   Sep 29, 2011 12:05 CEST

I en gemensam aktion har Öresundskraft och Sveaskog satt ut 3000 havsöringungar i Mörrumsån. Här finns bilder från utsättningen för fri nedladdning.

Mörrumsån får nya öringar

Mörrumsån får nya öringar

Press releases   •   Sep 28, 2011 08:15 CEST

I en gemensam aktion sätter Öresundskraft och Sveaskog ut 3000 havsöringungar i Mörrumsån. För Öresundskraft handlar det om att kompensera för den skada som kan ha uppstått på fiskbeståndet vid Fridafors nedre kraftstation under dammsäkerhetsarbetet den 17 augusti.

Öresundskraft avslöjar grävsyndare

Öresundskraft avslöjar grävsyndare

Press releases   •   Sep 22, 2011 10:30 CEST

Öresundskraft ska bli bättre på att informera sina kunder om vad som orsakar oplanerade avbrott på företagets el-, fjärrvärme-, gas- och bredbandsnät. Det omfattar också information om vem som gräver av företagets ledningar.

Öresundskraft backar om torveldning

Öresundskraft backar om torveldning

Press releases   •   Sep 20, 2011 08:30 CEST

Öresundskraft kommer att minska sitt yrkande på att få elda torv i Västhamnsverket, från 100 000 ton till 40 000 ton. "Vi har gjort en ny bedömning" säger vd Anders Östlund.

Rapport lämnad om incident i Mörrumsån

Press releases   •   Aug 24, 2011 10:46 CEST

En rapport har idag lämnats till Länsstyrelsen i Kronoberg om de förstärkningsarbeten vid Fridafors Nedre kraftstation som förra veckan sattes i samband med upptäckten av död fisk i Mörrumsån

Miljöfrågan allt viktigare när Öresundskrafts ledning möter kunder

Miljöfrågan allt viktigare när Öresundskrafts ledning möter kunder

Press releases   •   Jul 18, 2011 10:00 CEST

Öresundskrafts koncernledning har inlett en serie personliga besök hos större och mindre företagskunder i Nordvästra Skåne. Besöken är obligatoriska för alla i ledningen för att bättre förstå kundernas behov. En av lärdomarna är att effektiv energianvändning är högintressant för många företag.

Öresundskraft: ”bind elpriset i vinter”

Öresundskraft: ”bind elpriset i vinter”

Press releases   •   Aug 01, 2011 10:00 CEST

Flera faktorer pekar på driver på elpriset i vinter, menar Öresundskraft. Nu rekommenderar man sina kunder att binda priset och erbjuder 6-månaders vinteravtal.

Helsingborgs nya kraftvärmeverk på spåret

Helsingborgs nya kraftvärmeverk på spåret

Press releases   •   Jun 29, 2011 13:15 CEST

Bygget av Filbornaverket håller budget och följer tidplanen.

Öresundskraft stödjer svenskt rekordförsök med elbil

Öresundskraft stödjer svenskt rekordförsök med elbil

Press releases   •   May 30, 2011 15:30 CEST

Genom att köra elbil genom Sverige vill organisationen Gröna Bilister skapa uppmärksamhet kring elbilen som transportmedel.

Livscykelkostnad avgjorde pumpval för Filbornaverket

Livscykelkostnad avgjorde pumpval för Filbornaverket

Press releases   •   May 27, 2011 09:30 CEST

Det blir Processpumpar i Motala som får leverera fjärrvärmepumparna till Filbornaverket, Helsingborgs nya kraftvärmeverk. Ordervärdet uppgår till cirka 4 miljoner kronor.

Tyfon i Öresundskraft stadsnät

Tyfon i Öresundskraft stadsnät

Press releases   •   May 16, 2011 09:15 CEST

Antalet tjänsteleverantörer i Öresundskraft stadsnät har vuxit kontinuerligt sedan 1999. Idag tillhör stadsnätet de främsta i landet vad gäller antalet tjänsteleverantörer. Senast i raden är Tyfon.

Billigare uppvärmning och jämnare värme med smart styrning

Billigare uppvärmning och jämnare värme med smart styrning

Press releases   •   May 13, 2011 10:50 CEST

Försök visar att det går att sänka uppvärmningskostnader genom smartare styrning av eluppvärmning.

Öresundskraft lanserar unik ersättningsmodell för solel

Öresundskraft lanserar unik ersättningsmodell för solel

Press releases   •   May 04, 2011 10:45 CEST

Fast ersättning på 1 krona per kilowattimme ska öka antalet småproducenter av solel. "Första steg i en långsiktig omställning av energisystemet"

Pressinbjudan Solcellsseminarium

Pressinbjudan Solcellsseminarium

Press releases   •   Apr 13, 2011 15:10 CEST

Den 5 maj inbjuder Öresundskraft till seminarium om framtidens elproduktion, solceller. Seminariet ger svar på frågor som rör allt inom solcellssystem.

Öresundskrafts intäktsram för elnät färdig för granskning

Öresundskrafts intäktsram för elnät färdig för granskning

Press releases   •   Apr 07, 2011 12:22 CEST

Öresundskraft har lämnat sitt förslag på intäktsram till Energimarknadsinspektionen (EI) för sina elnät under perioden 2012 – 2015. Förslaget beslutas av EI i oktober 2011 och speglar de moderniseringar av elnäten som Öresundskraft vill genomföra.

Öresundskraft vårstädar kabelskåp

Öresundskraft vårstädar kabelskåp

Press releases   •   Mar 30, 2011 15:38 CEST

Nu ska 200 kabelskåp i centrala Helsingborg och ett 30-tal nätstationer saneras från klotter och affischer.

Kall vinter speglas i Öresundskrafts resultat 2010

Kall vinter speglas i Öresundskrafts resultat 2010

Press releases   •   Mar 21, 2011 13:50 CET

Öresundskrafts resultat för 2010 påverkades främst av det extrema vädret men också av förändringar i bolagets struktur.

Frågor och svar om naturgas

Frågor och svar om naturgas

Press releases   •   Mar 16, 2011 13:09 CET

Den 14 mars 2011 skadades en naturgasledning i Helsingborg och gas läckte ut. Ett stort område spärrades av och flera stora nyhetsmedia rapporterade om händelsen. Men hur farlig är naturgas egentligen – och var det någon fara för de inblandade?

Stadsnätet i Helsingborg i Skåne-toppen

Stadsnätet i Helsingborg i Skåne-toppen

Press releases   •   Mar 07, 2011 14:10 CET

Helsingborg ligger långt före resten av Skåne vad gäller tillgången till fibernät och riktigt snabba uppkopplingar. Det visar statistik från PTS

150 år av ljus firas på Love & Light

Press releases   •   Feb 11, 2009 15:35 CET

Öresundskraft är en av huvudsponsorerna till Love & Light - en ljusfest i kärlekens tecken i centrala Helsingborg. Öresundskrafts medverkan märks framförallt i Stadsparken som förvandlas till en balsal.

Vi kan det där med energideklarationer

Press releases   •   Feb 12, 2009 14:55 CET

Sedan årsskiftet måste samtliga småhus som säljs vara energideklarerade. Öresundskraft har stor erfarenhet av energieffektivisering och är certifierat att utföra energideklarationer.

Aska blåste över byggplats

Aska blåste över byggplats

Press releases   •   Feb 18, 2011 14:40 CET

Av misstag spreds i måndags och tisdags askdamm över byggplatsen för Helsingborgs nya kraftvärmeverk på Filbornaområdet. En grupp arbetare exponerades.

Klart med leverantör av panna till Filbornaverket

Klart med leverantör av panna till Filbornaverket

Press releases   •   Apr 19, 2010 09:05 CEST

Öresundskraft har tecknat avtal med danska Babcock & Wilcox Vølund om leverans av pannan till det nya avfallseldade kraftvärmeverket på Filborna i Helsingborg. Pannan som kommer att utgöra hjärtat i det nya klimatsmarta verket kostar närmare en halv miljard och är den enskilt största investeringen i projektet.

Mindre dieselläcka på Västhamnsverket

Press releases   •   Apr 13, 2010 11:30 CEST

Vid 10-tiden idag läckte cirka 15 m3 diesel ut i en uppsamlingstank på Västhamnsverket. Huvuddelen av den utläckta dieseln har sugits upp och imorgon kommer vi att ta markprover.

Bygglov för Filbornaverket klart

Bygglov för Filbornaverket klart

Press releases   •   Apr 09, 2010 10:30 CEST

Öresundskraft har beviljats bygglov för det nya avfallseldade Filbornaverket i Helsingborg. Anläggningen uppfyller kraven på estetik och harmoniserar med stads- och landskapsbilden samt med natur- och kulturvärdena på platsen, enligt ett beslut i Helsingborgs stadsbyggnadsnämnd.

Öresundskraft deltar i Earth Hour

Press releases   •   Mar 23, 2010 13:37 CET

Lördagen den 27 mars 2009 klockan 20.30-21.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Liksom förra året deltar Öresundskraft i Earth Hour genom att släcka kontors- och fasadbelysning på sina anläggningar i Helsingborg och Ängelholm.

Miljövänlig fjärrvärme säkrar premiären på Olympia

Press releases   •   Mar 11, 2010 13:25 CET

HIF:s premiärmatch har möjliggjorts med hjälp av miljövänlig fjärrvärme från Öresundskraft. Nedgrävda värmeslingor i gräsplanen gör att matchen kan utan snö och is.

Öresundskraft och Lunds Energikoncernen bildar gemensamt energihandelsbolag

Press releases   •   Mar 04, 2010 09:20 CET

För att bli en starkare aktör inom energihandel bildar de två kommunägda energibolagen Öresundskraft AB i Helsingborg och Lunds Energikoncernen AB i Lund ett gemensamt oberoende energihandelsbolag.

Kommunfullmäktige säger ja till Filbornaverket

Kommunfullmäktige säger ja till Filbornaverket

Press releases   •   Feb 24, 2010 09:00 CET

Kommunfullmäktige i Helsingborg gav ikväll ett definitivt godkännande till Öresundskrafts satsning på ett nytt avfallseldat kraftvärmeverk. Det nya verket ska ägas, drivas och finansieras av Öresundskraft.

Öresundskrafts laddträd för elbilar på plats på Vasatorps golfklubb

Öresundskrafts laddträd för elbilar på plats på Vasatorps golfklubb

Press releases   •   May 31, 2010 16:00 CEST

Sveriges första laddplats för elbilar vid en golfanläggning.

Peter Danielsson provkör Öresundskrafts elbil

Peter Danielsson provkör Öresundskrafts elbil

Press releases   •   May 28, 2010 10:30 CEST

Kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg provkör elbil under en vecka.

Försäljningen av fordonsgas bara ökar

Press releases   •   May 06, 2010 15:34 CEST

Öresundskrafts försäljning av fordonsgas ökade med 50 procent under första kvartalet 2010 jämfört med föregående år.

Göta Energi säljs till norska Hafslund

Press releases   •   May 20, 2010 10:30 CEST

Hafslund har tecknat avtal med Öresundskraft om att förvärva 100 procent av aktierna i det Kungälvsbaserade elhandelsbolaget Göta Energi AB.

Rodoverken levererar ackumulatortank till Öresundskrafts nya kraftvärmeverk

Rodoverken levererar ackumulatortank till Öresundskrafts nya kraftvärmeverk

Press releases   •   Feb 02, 2011 14:25 CET

Öresundskraft köper tank på 40 000 kubikmeter till nya kraftvärmeverket i Helsingborg från Stenungsundsföretag.

Ny backuptjänst i stadsnätet

Ny backuptjänst i stadsnätet

Press releases   •   Sep 21, 2010 16:30 CEST

Öresundskraft har tecknat avtal med Storegate AB om leverans av backuptjänster. Det betyder att internetkunder i Helsingborgs stadsnät har tillgång till en egen, skyddad hårddisk på nätet för säkerhetskopiering.

Viasats kanalutbud nu tillgängligt i Öresundskrafts stadsnät

Viasats kanalutbud nu tillgängligt i Öresundskrafts stadsnät

Press releases   •   Jul 09, 2010 16:15 CEST

Nu kan kunder i stadsnätet beställa Viasats kanalutbud.

Tysk turbin till Filbornaverket

Tysk turbin till Filbornaverket

Press releases   •   Jul 06, 2010 16:00 CEST

Öresundskraft har tecknat avtal med tyska MAN Diesel & Turbo om leverans av turbinen till det nya avfallseldade kraftvärmeverket i Filborna i Helsingborg.

Fjärrvärmepris i Helsingborg och Ängelholm under snittet

Fjärrvärmepris i Helsingborg och Ängelholm under snittet

Press releases   •   Oct 07, 2010 14:36 CEST

Tretton tusen fjärrvärmekunder i Helsingborg och Ängelholm betalar mindre än snittet för sin fjärrvärme. Även utsläppen av koldioxid är låga.

Företag sparar upp till 20 procent med energilösning från Öresundskraft

Företag sparar upp till 20 procent med energilösning från Öresundskraft

Press releases   •   Jan 25, 2011 09:57 CET

Genom att erbjuda större kunder anpassade energilösningar har Öresundskraft tagit ett nytt grepp om leveranserna av energi. Det handlar mindre om kilowattimmar och mer om ett helhetsansvar för leverans, drift och underhåll. Det här har både företag och bostadsrättsföreningar upptäckt.

Bredare utbud i Öresundskrafts stadsnät

Bredare utbud i Öresundskrafts stadsnät

Press releases   •   Jan 20, 2011 08:30 CET

Öresundskraft har tecknat avtal med Universal Telecom om leverans av Internet och telefonitjänster. Det betyder ännu större möjligheter för Helsingborgs stadsnätskunder i valet av höghastighetsbredband och telefoni.

Blixtrande snabbt när Öresundskraft routar Skånes största lan

Blixtrande snabbt när Öresundskraft routar Skånes största lan

Press releases   •   Jan 05, 2011 14:27 CET

På fredag öppnas dörrarna för Vikenlanet 2011 som med sina 370 platser blir det hittills största datorspelsevenemanget i Skåne. En av nyckelspelarna är Öresundskraft som sponsrar med feta 1000 Mbit/s i internetuppkoppling.

Öresundskrafts fjärrvärme Bra Miljöval

Öresundskrafts fjärrvärme Bra Miljöval

Press releases   •   Nov 24, 2010 08:26 CET

Fjärrvärmen från Öresundskraft i Helsingborg har godkänts av Naturskyddsföreningen och får därmed använda symbolen ”Bra Miljöval”.

Elbilsmöte i Helsingborg samlar motorbransch och beslutsfattare

Elbilsmöte i Helsingborg samlar motorbransch och beslutsfattare

Press releases   •   Nov 10, 2010 15:39 CET

En miljöminister, elva elbilsmodeller och 250 intresserade deltagare från företag och kommuner. Intresset är rekordstort när Öresundskraft i morgon arrangerar elbilsseminarium på Dunkers Kulturhus i Helsingborg. På Sundstorget utanför Dunkers kommer snart sagt alla elbilar på den svenska marknaden att ställas ut.

Undersökning visar att Helsingborgarna är positiva till avfallsförbränning

Undersökning visar att Helsingborgarna är positiva till avfallsförbränning

Press releases   •   Nov 05, 2010 15:10 CET

Inför bygget av Filbornaverket har Öresundskraft låtit genomföra en attitydundersökning bland 200 slumpmässigt utvalda helsingborgare i en webbpanel. Undersökningen visar att hanteringen av återvinning och miljöfrågor i kommunen anses fungera bra. En klar majoritet anser att kommunen arbetar på ett bra sätt med miljöfrågor.

Öresundskraft och Villaägarna i Helsingborg stärker samarbetet

Press releases   •   Oct 19, 2010 13:52 CEST

Öresundskraft och Villaägarna i Helsingborg har tecknat avtal som ger närmare 3 000 villaägare en rad förmåner och rabatter. Det är första gången som Villaägarna i Helsingborg ingår ett lokalt energiavtal.

Vinnova-stöd till Helsingborgs satsning på Sakernas Internet

Vinnova-stöd till Helsingborgs satsning på Sakernas Internet

Press releases   •   Dec 15, 2016 12:35 CET

Vinnovas satsning på strategiska innovationsområden ska skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft. Totalt åtta IoT-hubbar ska skapas i Sverige. Helsingborg är en.

Fel i fakturan till Öresundskrafts elhandelskunder

Fel i fakturan till Öresundskrafts elhandelskunder

Press releases   •   Jan 15, 2016 08:00 CET

Elräkningen för december kan bli lite större än vad den borde vara. Vi ber om ursäkt och rättar till.

Funktionshinder inget hinder när kändismatch spelas

Funktionshinder inget hinder när kändismatch spelas

Press releases   •   Aug 20, 2015 08:20 CEST

Landslagsspelare, sportchefer, världsmästare och IFA-spelare när kändismatch i fotboll spelas på lördag.

Stort strömavbrott löstes snabbt

Stort strömavbrott löstes snabbt

Press releases   •   Nov 28, 2013 10:59 CET

Runt 60 000 kunder blev strömlösa i Helsingborg på torsdagsmorgonen.

Öresundskraft deltar i Earth Hour

Öresundskraft deltar i Earth Hour

Press releases   •   Mar 18, 2011 13:00 CET

Liksom föregående år deltar Öresundskraft i Earth Hour genom att släcka kontors- och fasadbelysning på sina anläggningar i Helsingborg och Ängelholm.Lördagen den 26 mars 2011, klockan 20.30 och en timma framåt, genomförs denna världens största klimatmanifestation.

Öresundskraft välkomnar ny modell för prissättning på fjärrvärme

Öresundskraft välkomnar ny modell för prissättning på fjärrvärme

Press releases   •   Jan 28, 2011 11:55 CET

Öresundskraft välkomnar gårdagens överenskommelse mellan Svensk Fjärrvärme, SABO och Riksbyggen om att införa ett system för prövning av fjärrvärmeprisändringar, kallat ”Godkänd Nivå”.

Rekordstort intresse för snålt rally runt Öresund

Rekordstort intresse för snålt rally runt Öresund

Press releases   •   Sep 12, 2014 13:45 CEST

Den 20 september rullar det igång: Oresund Electric Car Rally. I år större än någonsin - och kanske med ett världsrekord inom räckhåll...

Fjärrvärmen firar 50 i Helsingborg

Fjärrvärmen firar 50 i Helsingborg

Press releases   •   May 22, 2014 08:20 CEST

Öresundskraft firar fjärrvärmens 50 år i Helsingborg med en extraföreställning av Kulijuli den 26 juli.

Fjärrvärme gör rent i Europas modernaste tvättanläggning

Fjärrvärme gör rent i Europas modernaste tvättanläggning

Press releases   •   Jan 30, 2014 08:20 CET

Svenska Retursystem använder fjärrvärme från Öresundskraft för att värma upp tvättvattnet i sin helt nya och toppmoderna anläggning för tvätt av returemballage till dagligvaruhandeln.

Engelska energibalar har anlänt

Engelska energibalar har anlänt

Press releases   •   Dec 13, 2013 08:35 CET

Den första provleveransen av engelsk avfallsbränsle har anlänt till Filbornaverket och eldats med gott resultat. Avfallet var väl sorterat och balat, torrt och med bra värmevärde.

Öresundskraft höjer inte nätavgiften

Öresundskraft höjer inte nätavgiften

Press releases   •   Dec 12, 2013 11:44 CET

Energimarknadsinspektionens sätt att reglera elnätföretagens avgifter underkänns av Förvaltningsrätten. Därmed öppnas möjligheten för större nätavgifter, något som Öresundskraft inte tänker utnyttja.

Förvaltningsrätten underkänner upphandling

Förvaltningsrätten underkänner upphandling

Press releases   •   Jan 21, 2014 16:15 CET

Under 2013 inledde Öresundskraft upphandlingen av ett långsiktigt avtal om elnätstjänster med målet att samtidigt sälja Öresundskraft Tjänster AB till vald leverantör. Intresset var stort men upplägget har underkänts av Förvaltningsrätten.

Ingen fjärrvärmeledning under Öresund

Ingen fjärrvärmeledning under Öresund

Press releases   •   Apr 08, 2014 08:20 CEST

Tekniskt så går det, miljömässigt fungerar det och juridiskt håller det. Men ekonomiskt ser kalkylen tveksam ut för en fjärrvärmeldning mellan Helsingborg och Helsingör.

Öresundskrafts Stadsnät vinner pris

Öresundskrafts Stadsnät vinner pris

Press releases   •   Apr 10, 2014 10:45 CEST

Öresundskrafts Stadsnät har fått priset för Årets Driftavdelning 2013 för ett systematiskt arbete för driftsäkerhet och tillgänglighet.

Lågflygande helikopter inspekterar ledningar

Lågflygande helikopter inspekterar ledningar

News   •   Oct 20, 2015 08:20 CEST

Öresundskraft inspekterar elledningar från helikopter - flyger försiktigt men uppmanar djurägare att hålla ett öga på djuren.

Bra säkerhetsläge vid bygget av Filbornaverket

Bra säkerhetsläge vid bygget av Filbornaverket

News   •   Oct 18, 2011 18:00 CEST

Det var kallt, det var blött och det var blåsigt men det hindrade varken anställda, entreprenörer eller media när Öresundskraft och NCC bjöd på taklags-lunch vid Filbornaverket i Helsingborg.

Ledningsinspektion från helikopter

Ledningsinspektion från helikopter

News   •   Jan 28, 2016 08:30 CET

Öresundskraft letar stormskador på ledningar från helikopter - uppmanar djurägare att hålla ett öga på djuren.

Helikopterflygning - tänk på djuren

Helikopterflygning - tänk på djuren

News   •   Nov 10, 2014 22:40 CET

Öresundskraft inspekterar elledningar från helikopter - flyger försiktigt men uppmanar djurägare att hålla ett öga på djuren.

Ofarlig rök när kallgasmack blir kall

Ofarlig rök när kallgasmack blir kall

News   •   Oct 21, 2014 10:15 CEST

Tank och ledningar kyls ner för att kunna ta emot flytande biogas.

Lyckat samarbete med Grontmij under Filbornabygget

Lyckat samarbete med Grontmij under Filbornabygget

News   •   May 28, 2014 14:36 CEST

Öresundskrafts Lars-Inge Persson och Grontmijs Roy Ericsson intervjuas.

​Clever Sverige byter namn till Bee Charging Solutions

​Clever Sverige byter namn till Bee Charging Solutions

News   •   Feb 01, 2019 09:04 CET

Fortsätter driva omställningen till e-mobilitet genom att utveckla framtidens laddlösningar under nytt varumärke.

Kallgasmacken - grunden läggs

Kallgasmacken - grunden läggs

Blog posts   •   Mar 27, 2014 10:00 CET

Bygget av Helsingborgs nya kallgasmack är i full gång.