Följ Öresundskraft

Ökad omsättning för Öresundskraft

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2007 14:44 CET

Energikoncernen Öresundskraft fortsätter att utvecklas. Omsättningen ökade med 28 procent till 3 483 Mkr (2 723) under det gångna året. Stor del i den ökade omsättningen har högre energipriser på framförallt el, men ökade leveransvolymer spelar också in.

Rörelseresultatet uppgick till 152,6 Mkr (192,2) och resultatet efter finansnetto till 136,6 Mkr (179,4). En väsentlig del av resultatförsämringen beror på den onormala vädersituationen under året med en rekordkall inledning på året och en rekordvarm avslutning.

– Vädersituationen har påverkat lönsamheten inom både el- och fjärrvärmeverksamheten. Fjärrvärmeverksamheten har också påverkats av ökade priser på biobränslen. Marknaden för både naturgas och el har kännetecknats av en hård prispress där lägsta priserna på elavtal stundtals legat under marknadspriserna på elbörsen, säger Öresundskrafts koncernchef Magnus Grill i en kommentar.

– Man ska också beakta att Öresundskrafts prisnivå för både elnät och fjärrvärme enligt oberoende undersökningar är bland de lägsta för jämförbara städer, fortsätter Magnus Grill.
Den levererade energivolymen ökade med 2,5 procent till 6,9 TWh (6,7). Tillväxten inom elhandelsverksamheten har fortsatt och levererad volym uppgick till 5,3 TWh (5,1). Försäljningen av naturgas minskade något under året och uppgick till 668 GWh (752). Leveranserna av fjärrvärme i Helsingborgsnätet påverkades av den varma avslutningen på året. Den var något lägre än förra året och uppgick till 866 GWh (875). Fjärrvärmeleveranserna i överföringsledningen till Landskrona uppgick netto till 105 GWh (21) Volymen levererad fjärrkyla ökade och uppgick till 15 GWh (13).

Ångpannan vid Västhamnsverket eldades under 2006 med biobränsle till 100 procent. Övergången till en mer miljöanpassad fjärrvärmeproduktion har gått enligt plan och lett till betydligt minskade utsläpp av bland annat växthusgaser.

Göta Energi blev i slutet av 2006 ett hundraprocentigt ägt dotterbolag till Öresundskraft, ett led i ambitionen att expandera på slutkundmarknaden i Sverige.

– När det gäller den regionala ambitionen togs ytterligare ett steg när resterande aktier i NVSH (Nordvästra Skåne Södra Halland Energi AB) förvärvades. På den här fronten kan också nämnas det fortsatta och fördjupade samarbetet med Höganäs Fjärrvärme AB och Ängelholms Energi AB, avslutar Magnus Grill.

För ytterligare information kontakta koncernchef Magnus Grill, tfn 042-490 30 10, mobil 070-418 30 10, eller ekonomichef Richard Nilsson, tfn 042-490 30 07, mobil 070-418 30 07.
Utsänt av Öresundskraft AB, koncernstab Kommunikation.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.