Följ Öresundskraft

Dokument

Underrättelse om beslut - förundersökning läggs ner (Mörrumsån)

Beslut i fråga om utredning av miljöbrott av Kammaråklagare Jan Olof Andersson, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål vid Åklagarmyndigheten i Jönköping.

EI:s statistik sammanställd i sin helhet (Excel). OBS: för källdata, se http://www.ei.se/