Följ Öresundskraft

Bo Lindberg

Chef affärsområde Kommunikationslösningar, Öresundskraft

Kontaktperson

  • boem.luvinucdbcherbxg@weorqcescoungndsaokruhafpct.zssehj
  • 070-418 33 10

Ansvarsområden: Bredband, Stadsnät, LoRaWan, IoT, Stadshubb