Gå direkt till innehåll
Avsiktsförklaring för bättre klimat

Pressmeddelande -

Avsiktsförklaring för bättre klimat

Region Skåne satsar på att bli en fossilbränslefri och klimatneutral organisation 2020 och samverkar med flera av Skånes energiföretag. Nu har Region Skåne och Öresundskraft tecknat en avsiktsförklaring om fossilbränslefria och klimatneutrala energilösningar. Förklaringen omfattar även en utredning om biogasleveranser till Region Skånes transporter.

Ett av Region Skånes övergripande miljömål är en fossilbränslefri och klimatneutral verksamhet. Ett delmål är att all värme, fjärrkyla och el som Region Skåne använder i sina fastigheter kommer från fossilbränslefria energikällor. Ett annat är att de fordon som Region Skåne använder ska drivas med fossilfritt bränsle.

För att förverkliga bränslestrategin utökas erfarenhets- och kunskapsutbytet, liksom samarbetet, med regionens energileverantörer. Nu fördjupar därför Region Skåne och Öresundskraft samarbetet på ett antal områden: effektivare energianvändning, minskade energiförluster, att ta tillvara restprodukter och återvinna energi samt tillförsel av förnybar energi.

Arbetet ska sammanfattas i en gemensam rapport som läggs fram i april 2015. Rapporten ska behandla frågor om bland annat energieffektivisering, avfallsförbränning, fjärrkyla, potentiella biogasvolymer i nordvästra Skåne och industriell restvärme. Helsingborgs ”Energistrategi 2035” ska beaktas i arbetet och ska förena regional tillväxt, hållbar utveckling och ökad kostnadseffektivitet.

 – Vi gläds över att vi knutit till oss Öresundskraft i vårt långsiktiga arbete för ett fossilfritt Skåne. Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg för att göra Region Skåne till en fossilbränslefri organisation år 2020. Som mervärden får vi energilösningar som främjar skapandet av lokala arbetstillfällen och en regional ekonomisk tillväxt, säger Monika Ekström (MP), regionråd  och ordförande för fastighets- och servicenämnden.

– Avsiktsförklaringen passar oerhört väl med vår egen vision om ”Energi för en bättre värld. Kraft för regionen”. På det lokala planet arbetar vi tätt tillsammans med såväl Helsingborgs stad som med våra kunder i Helsingborg och Ängelholm i alla frågor om morgondagens hållbara energisystem. Det handlar om allt från fossilfria transporter och energieffektivisering till förnybar energi och att ta tillvara spill och restvärme. Vi ser fram emot att också få arbeta nära Region Skåne och bidra med vår kunskap, säger Anders Östlund, vd vid Öresundskraft.

Samarbetet presenterades idag på en presskonferens i Helsingborg.

Mer information:
Monika Ekström (MP), regionråd, ordf. i fastighets- och servicenämnden, 044-309 31 21
Anders Östlund, vd Öresundskraft, tel. 070-418 30 80
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige