Gå direkt till innehåll
Diedrik Fälth ny solordförande

Pressmeddelande -

Diedrik Fälth ny solordförande

Solar Region Skåne har valt Diedrik Fälth, energiingenjör på Öresundskraft, till ny ordförande. Att driva på den positiva utvecklingen av solel i Skåne blir den viktigaste uppgiften.

Diedrik Fälth har arbetat som energiingenjör på Öresundskraft sedan 1998. De senaste sex åren har han främst arbetat med energikartläggningar och solceller. Diedrik Fälth var bland annat drivande bakom Öresundskrafts beslut 2011 att höja ersättningen för småskalig solel till 1 krona per kilowattimma. Han har också arbetat med Helsingborgs uppmärksammade solbilspool där elbilar laddas via solceller, liksom Solar Park Helsingborg, ett av Sveriges största solcellsprojekt just nu.

– Utvecklingen för solceller är väldigt positiv. Solar Region Skånes kartläggning visar att antalet solcellsanläggningar i Skåne ökat med hela 57 procent. Men vi har bara skrapat på ytan – el från solceller står för 0,1 procent av elanvändningen i Skåne. Min och föreningens viktigaste uppgift är att fortsätta driva på utvecklingen och verka för mer solel, säger Diedrik Fälth.

– Jag ser verkligen fram emot arbetet. Vi har en styrelse med representanter från flera olika organisationer och med en mycket bred kompetens. Vi har alla förutsättningar att få fler att utnyttja den skånska solen.

Solar Region Skåne är en ideell förening som startade 2007 som ett samarbete mellan Malmö stad, Energikontoret Skåne och Lunds tekniska högskola. Föreningen verkar för en ökad användning av solenergi i Skåne och har som mål att regionen ska bli ledande i Norden när det gäller solenergi. Föreningen har ett 50-tal medlemmar med representanter från fastighetsägare, solenergiföretag, offentlig sektor och akademi. Även privatpersoner är medlemmar.

Mer information:
Diedrik Fälth, solcellsspecialist, Öresundskraft, tel. 070-418 32 11
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 365 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige