Gå direkt till innehåll
Elektrifiering i klimatsyfte och befolkningstillväxt förväntas driva på efterfrågan på el i Helsingborg. Foto: Timo Julku.
Elektrifiering i klimatsyfte och befolkningstillväxt förväntas driva på efterfrågan på el i Helsingborg. Foto: Timo Julku.

Pressmeddelande -

Eleffektplan ska få Helsingborgs el att räcka längre

Som första stad i Sverige har Helsingborgs stad, i samarbete med Öresundskraft, tagit fram en plan för att få den elektriska effekten att räcka längre. Planen har tillkommit då befolkningstillväxt och elektrifiering i klimatsyfte förväntas driva på efterfrågan på el.

– Ambitionen med planen är att ta ett helhetsgrepp kring eleffektfrågan. Genom kunskapshöjning och löpande åtgärder under perioden 2022–2026 ska den bidra till att säkerställa ett hållbart, säkert och effektivt elenergiutnyttjande.

Det säger Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör vid Helsingborgs stad.

– I väntan på förstärkningar i distributionsnäten behöver vi vidta åtgärder för att undvika eleffektbrist under kritiska timmar med hög elanvändning.

Helsingborg kan enligt befolkningsprognosen ha 190 000 invånare år 2050 vilket kräver en utbyggnad och förtätning av kommunen. Samtidigt går transportsektorn mot ökad elektrifiering. Sammantaget betyder det att Helsingborgs toppeffektbehov kan öka med 17–22 % till år 2030.

Eleffektplanen redogör för 35 åtgärder som alla kan bidra till att lindra effekt-problematiken. Det handlar om allt från att främja fjärrvärme och strategiskt arbete med laddinfrastruktur till att skapa incitament för att flytta eleffektbehovet, utveckla kraftvärmen, solceller, lagring med mera.

– Helsingborg är den första staden i Sverige med en eleffektplan. Den riktar sig till kommunens nämnder och bolag men visar alla hur vi gemensamt måste jobba med eleffektutmaningen. Detta för att möjliggöra en omfattande elektrifiering för en kraftfull minskning av klimatutsläppen, säger Patrik Hermansson, chef för Strategi & Innovation på Öresundskraft.

Mer information:
Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör, Helsingborgs stad, tel. 073-342 74 90
Patrik Hermansson, chef Strategi & Innovation, Öresundskraft, tel. 070-418 34 75

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige