Gå direkt till innehåll
Energismart sjukhus för mer sjukvård och minskad klimatpåverkan

Pressmeddelande -

Energismart sjukhus för mer sjukvård och minskad klimatpåverkan

Region Skåne och Öresundskraft samarbetar för att energieffektivisera Helsingborgs lasarett med stöd av EID-modellen. Projektet är ett av sju områden där EID-modellen utvecklas och testas. I arbetet ingår bland annat att utveckla lösningar för att använda el, värme och kyla på ett optimalt sätt genom utökad energimätning och visualisering av energianvändningen.

Med sina 3000 anställda och en uppvärmd yta på 140 000 kvadratmeter är lasarettet en av stadens största användare av el, fjärrvärme och fjärrkyla. I takt med att vården blivit allt mer teknikintensiv har elanvändningen ökat och här lägger projektet extra fokus.

Det traditionella tillvägagångssättet vid energieffektivisering är att arbeta med enskilda byggnader och med fokus på de tekniska installationerna, snarare än de som är verksamma eller bor där. Inom ett EID, ”Energy Improvement District”, arbetar man istället med ett större område, en stadsdel och med särskilt fokus på de boende, utöver de rent tekniska installationerna. Att förstå de boendes drivkrafter och att få dom engagerade i arbetet är avgörande för ett förändrat beteende och effektivare energianvändning.

EID, är en utvecklingsmodell där fastighetsägare, energibolag, boende och offentliga aktörer samverkar för att minska en stadsdels fotavtryck på klimatet genom minskad energianvändning. Modellen, som utvecklas inom EU-projektet AREA 21[1], leds av Hafencity University i Hamburg och pågår fram till och med 2020.

EID-modellen bygger på samverkan mellan olika intressenter som tillsammans sätter upp en vision, strategi och handlingsplan för det aktuella området. Tillgång till energi- och klimatdata är avgörande och kräver att energianvändare och energibolag samverkar.

Samverkan mellan intressenterna inom Helsingborgs lasarett omfattar lasarettets vårdverksamhet och ledning med sjukhusdirektör Harald Roos i spetsen, Regionfastigheter och Regionservice samt Öresundskraft. Under visionen ”Energismart sjukhus frigör resurser för mer sjukvård och minskad klimatpåverkan” har genomförandet av handlingsplanen påbörjats under hösten 2019.

Se filmen som förklarar det Energismarta Sjukhuset.

[1] Baltic Smart City Areas for the 21st Century

Mer information:
Stig Persson, Region Skåne, stig.p.persson@skane.se, 076-887 08 53
Anna Sundberg, Öresundskraft AB,
anna.sundberg@oresundskraft.se, 042-490 38 76

Ämnen

Taggar

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat material

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige