Gå direkt till innehåll
Energivisualisering nu även för företag

Pressmeddelande -

Energivisualisering nu även för företag

Öresundskrafts app Kraft-o-Metern har vidareutvecklats till att omfatta även företag. Med appen är det möjligt för både privatkunder och företag att se sin fjärrvärme- och elanvändning.

– Det här är ett verktyg för den som vill veta mer om husets eller fastighetens energianvändning, säger affärsutvecklare Christian Gillheim.

Appen, som fram tills nu varit tillgänglig för privatkunder, är nu också tillgänglig för företagskunder med fjärravlästa mätare, som har fjärrvärme och/eller ingår i Öresundskrafts elnät.

Användningen av el och fjärrvärme samlas automatiskt in varje natt och presenteras i lättöverskådliga diagram och kurvor. Genom graferna kan fjärrvärme- och elanvändning analyseras per dag, vecka, månad och år. Efter inloggning visas fjärrvärme- och elanvändning per timme, för olika anläggningar ett valfritt datum eller under en period. Informationen kan exporteras till Excel för fortsatt analys.

– Om man lägger in kurvan för utomhustemperatur så kan man följa förhållandet mellan väderlek och energianvändning. Om man också lägger in el- och elnätspris, så kan man se vad varje timma eller månad kostar. Prisinformation för fjärrvärme till företag är ännu inte tillgänglig men är under utveckling.

– Vi vill göra det enklare för våra kunder att energieffektivisera. Genom att göra mätvärden lätt tillgängliga så stärker vi våra kunders möjlighet att förstå och påverka sin energisituation. Det är ett led i vårt arbete för smarta energitjänster, avslutar Christian Gillheim.

Mer information:
Christian Gillheim, affärsutvecklare, Öresundskraft, tel. 070-000 39 14
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och ser till att 260 000 kunder i nordvästra Skåne får bra energi varje dag - alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband och servicetjänster. Vi gör allt - och ger allt - för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland annat genom att ta vara på planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår vision "Energi för en bättre värld. Kraft för regionen". Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör. http://oresundskraft.se

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige