Gå direkt till innehåll
EU-pengar till Helsingborg och Öresundskraft för fortsatt elbilssatsning

Pressmeddelande -

EU-pengar till Helsingborg och Öresundskraft för fortsatt elbilssatsning

Helsingborg och Öresundskraft har fått sammanlagt 244.000 Euro genom Öresundskommittén för att jämna vägen för elbilar i Öresundsregionen.

Helsingborg och Öresundskraft ingår tillsammans med Köpenhamn, Malmö och Region Skåne i en grupp som fått 1.856.000 Euro (cirka 17 miljoner kronor) ur Öresundssekretariatets Interreg-fond. Pengarna fördelas över tre år och ska stimulera introduktionen och användningen av elbilar i regionen. Samordning av betalsystemen vid laddning av elbilar på den svenska och danska sidan, liksom information och kommunikation om elbilens möjligheter, är exempel på innehåll.

– Det är glädjande att vår elbilssatsning uppmärksammas och får det här stödet. Som ett led i arbetet för en fossilfri region är satsningen på elfordon avgörande för Helsingborg och Skåne Nordväst. Det säger Cecilia Elmberg, utredare på Helsingborgs stad.

– En sporre att gå vidare, kommenterar Per Lundgren, ansvarig för elbilar på Öresundskraft. En tanke är att satsa på den yngre generationen som kan påverka sina föräldrar. Det handlar om ett generationsskifte både i fordonsteknik och i samhället där elbilar blir en självklarhet för nästa generation bilägare.

– Vi vill också arrangera ett elbilsrally där det gäller att köra Sundet runt med minsta möjliga förbrukning. Vi hoppas få med Malmö och Köpenhamn - det skulle kunna bli Sveriges, eller kanske till och med världens, största elbilsrally!

”Interreg IV A delprogram Öresund” är ett av två delprogram i Öresund Kattegatt Skagerrak-programmet och ska främja utvecklingen i Öresundsregionen.

Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft, tel. 070-418 30 80
Per Lundgren, elbilsansvarig Öresundskraft, tel. 070-418 32 14.
Cecilia Elmberg, Utredare, Helsingborgs stad, tel. 042-10 53 45

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Relaterade event

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige