Gå direkt till innehåll
För en villakund innebär höjningen av fjärrvärmepriset knappt 20 kronor i månaden, sett över året.
För en villakund innebär höjningen av fjärrvärmepriset knappt 20 kronor i månaden, sett över året.

Pressmeddelande -

Fjärrvärmepriset: Små höjningar och långt åtagande

Endast 1 procents förändring under 2020 och ett femårigt prisåtagande för både privat- och företagskunder. Det är resultatet av prisdialogen om 2020 års fjärrvärmepris.

För åttonde året i rad har Öresundskraft fört en dialog om fjärrvärmepriset med sina företags- och privatkunder. Under våren har möten hållits med kunder i både Helsingborg och Ängelholm, allt i syfte att få ett rimligt och förutsägbart pris på fjärrvärmen.

Två nyheter kan skönjas efter årets prisdialog. Dels får privatkunder och företagskunder samma förändring, 1 procents höjning under 2020, dels förlänger Öresundskraft sitt prisåtagande från tre till fem år. Prisändringen för 2021 är 1,5 procent och max 2 procent för 2022 – 2024. Överenskommelsen omfattar såväl Helsingborg som Ängelholm.

- I dialog med kunder har fjärrvärmepriset lagts fast för de kommande fem åren. Det ger en stabilitet och förutsägbarhet som gagnar både kunder och Öresundskraft och därmed också utvecklingen av den hållbara fjärrvärmen. Det säger Anders Östlund, Öresundskrafts vd.

Prisdialogen härstammar från det samarbete som Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme inledde 2011. Dialogen omfattar i år 75 procent av de totala fjärrvärme-leveranserna i Sverige.

Ett tillägg till Prisdialogen är Klimatdialogen, ett forum för arbetet med lokala klimat- och miljöfrågor. Lokalt har därför en samverkansgrupp bildats för att öka kunskapen om solel och där Öresundskraft ska ta fram erbjudanden för att underlätta för kunderna att nå ambitionen om 10 procent solel 2035.

Läs mer på prisdialogen.se och på Öresundskrafts hemsida.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”Energi för en bättre värld. Kraft för regionen”. www.oresundskraft.se

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige