Gå direkt till innehåll
Förluster i danskt dotterbolag utreds

Pressmeddelande -

Förluster i danskt dotterbolag utreds

Helsingborg stad har inlett en granskning av Öresundskrafts danska dotterbolag Helia Energisalg A/S. Revisionsfirman PwC har anlitats som utomstående och oberoende expert.

Resultatet i elhandelsbolaget Helia Energisalg blir avsevärt sämre än prognostiserat. Det rör sig om förluster på mellan 120 till 150 MSEK under perioden 2015 – 2020.

− Helia har köpt mer el än vad man sålt i framtida kundavtal vilket i kombination med fallande elpriser orsakat betydande förluster. Vår ägare Helsingborg stad har, genom vårt moderbolag HSFAB, valt att inleda en granskning med hjälp av en extern part för att gå till botten med exakt hur förlusterna har uppkommit. Detta är något vi självklart välkomnar, säger Anders Östlund, koncernchef för Öresundskraft.

Det danska elförsäljningsbolaget Helia Energisalg A/S grundades 1998 av Elsam och Öresundskraft AB. Sedan 2001 är Öresundskraft ensam ägare till Helia. Bolaget säljer el till runt 400 danska industri- och verksamhetskunder. Försäljningen uppgår till cirka 350 GWh i helårsprognos för 2015.

­PwC:s oberoende granskning tittar bland annat på Helias rapportering och redovisning, liksom de direktiv, riktlinjer och kontroller som reglerar bolagets styrning. PwC ser också över vilka ekonomiska konsekvenser det här kan innebära för såväl Helia Energisalg som Öresundskraft.

− Det viktiga är nu att PwC nu genomför sin granskning så att vi därefter kan vidta nödvändiga åtgärder. Samtidigt säkerställer vi att kunderna i Helia inte påverkas av det här, säger Anders Östlund.

PwC:s granskning beräknas vara avslutad i april 2016.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 365 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige