Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Göta Energi säljs till norska Hafslund

 Hafslund har tecknat avtal med Öresundskraft om att förvärva 100 procent av aktierna i det Kungälvsbaserade elhandelsbolaget Göta Energi AB.

Utvecklingen i Norden går mot en gemensam elhandelsmarknad. Hafslund vill med förvärvet positionera sig i förhållande till en framtida nordisk elmarknad, och betraktar Göta Energi som ett stabilt och bra elhandelsbolag.

– Vi är glada över möjligheten att förvärva hela elhandelsbolaget. Hafslund har tidigare varit inne som delägare i Göta Energi, men då utan de industriella möjligheter som ett 100-procentigt ägarskap ger. Vi ser nu fram emot att utveckla bolaget vidare. Göta Energi blir ett viktigt bidrag för att stärka Hafslunds position i Norden, säger Kari Ekelund Thørud, koncerndirektör för Hafslund Marked.

– Vi säljer Göta Energi för att vi vill fokusera på Öresundsregionen och utveckla varumärket Öresundskraft. Försäljningen medför även att vi frigör kapital för våra framtidssatsningar på till exempel vindkraft, biogas och elfordon, säger Öresundskrafts koncernchef Anders Östlund.

Göta Energi har de senaste åren visat en god kundtillväxt och Hafslund ser en potential i att utveckla bolaget vidare.

Hafslund köpte tidigare i år 49 procent av Energibolaget i Sverige Holding AB (EBS), och tillsammans har Göta Energi och EBS cirka 250 000 kunder i Sverige och Finland. Samlat pris för aktierna i bolagen är cirka 160 miljoner norska kronor.

Köpet ska godkännas av konkurrensverket i Sverige.

 Mer information:
Hans Norberg, vice VD Öresundskraft AB, tel +46 70 418 35 70
Kari Ekelund Thørud, Koncerndirektör Hafslund Marked, tel +47 412 043 94
Katarina Finneng, Informationschef Hafslund Marked, tel +47 950 256 85

Fakta om Göta Energi AB
Göta Energi har sedan 2007 varit helägt av Öresundskraft AB, och huvudkontoret ligger i Kungälv utanför Göteborg. Göta Energi är ett huvudsakligen regionalt baserat elhandelsbolag med fokus på privat- och mindre företagskunder. Försäljningsvolymen är ungefär 1 TWh per år. www.gotaenergi.se

 Fakta om Hafslund Marked
Hafslund Marked levererar el, kundservice och fakturatjänster till både privat- och företagskunder. Elförsäljningen består av Hafslund Strøm, Norges Energi, Fredrikstad Energisalg, Hallingkraft, Røyken Kraft och Total Energi. Fredrikstad EnergiSalg, Hallingkraft och Røyken Kraft är regionala elbolag med en stark position på sina respektive hemmamarknader. Totalt levererad volym för 2009 var 8,9 TWh till privatkunder och 4,3 TWh till företagskunder. Antal kunder vid slutet av 2009 var 655 000. www.hafslund.no

 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige