Gå direkt till innehåll
Greenfood och Öresundskraft bygger en av Sveriges största solcellsanläggningar

Pressmeddelande -

Greenfood och Öresundskraft bygger en av Sveriges största solcellsanläggningar

Nu står det klart att livsmedelskoncernen Greenfood tillsammans med Öresundskraft och Soltech Energy Solutions installerar 3,8 MW solceller på taket till Greenfoods nya produktions- och logistikanläggning på Långeberga, utanför Helsingborg. Det innebär en årlig produktion på ungefär 3 500 000 kWh el till företagets verksamhet och Helsingborgarnas energisystem. Solcellerna planeras vara färdiginstallerade sommaren 2024.

På taket till fastigheten ”Greenhouse”, Greenfoods nya livsmedelscenter, kommer det installeras solceller med en installerad toppeffekt om 3,8 MW. Produktionen från solcellerna motsvarar ungefär den hushållsel som 700 genomsnittliga villor, eller 1750 lägenheter förbrukar årligen. Produktionen kommer täcka cirka 20 procent av Greenfood-koncernens elbehov.

– Greenhouse är en av Greenfoods största investeringar, det ger oss både större produktion- och lagerkapacitet och ökad automation. Satsningen på solceller gör verksamhet mer hållbar, både i termer av miljö och ekonomi. Solcellsanläggningen är en avgörande pusselbit för att minska vårt klimatavtryck, säger Ted Stenshed, vd för affärsområdet Greenfood Fresh Produce och projektansvarig för Greenhouse.

Nordvästskåningarnas energibolag ska äga solcellsanläggningen
Greenfoods och Öresundskraft har tecknat ett så kallat PPA-avtal (Power Purchase Agreement) för solcellsanläggningen. Det innebär att Öresundskraft äger solcellsanläggningen och tar ansvar för hela processen, inklusive projektering, byggnation, drift och underhåll. Greenfood köper solelen till ett fast pris och får därmed en prissäkring i företagets elhandelskostader. Avtalet sträcker sig 19 år och ger både större andel säkrad elförsörjning till Greenfood, samtidigt som produktionen av lokalt producerad, förnybar el ökar i regionen.

Niklas Lewéus, Strategisk Key Account Manager på Öresundskraft, förklarar den nya avtalsformen:
– PPA-lösningen är en ny affärsmodell som vi utforskar och utvärderar för att möjliggöra för våra kunder att göra strategiska energival och agera mer hållbart. Denna storskaliga solcellsanläggning, som dessutom kommer bli en av de största i Sverige, är strategiskt viktigt för Helsingborgs framtida energiförsörjning och bidrar till att vi når stadens viktiga klimat- och energimål.

#Tillsammansför17
Sammanfattningsvis markerar partnerskapet mellan Greenfood, Soltech och Öresundskraft ett viktigt steg mot förnybar energi och hållbar utveckling i Helsingborg.

– I enlighet FN:s Globala mål, framför allt mål 17 om genomförande och partnerskap, är detta samarbete är ett kraftfullt sätt att arbeta på lokalt. Regionen har en lång resa kvar för att nå de uppsatta målen, men detta är ett viktigt bidrag, säger Niklas Lewéus.

Fakta om solcellsanläggningen:
Yta solcellsmoduler: 17 800 m2, exklusive gångar. Maximal användning av takytan.
Antal paneler: 6 916 stycken
Installerad toppeffekt: 3,8 MW (3 800 kW)
Årlig produktion: 3 500 000 kWh

Mer information:

Lisa Isakson, kommunikations- och hållbarhetschef, Greenfood, tel. 0702 411400

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se"

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige