Gå direkt till innehåll
Uppvärmningsbranschen ska vara fossilbränslefri år 2030 och år 2045 ska sektorn vara en kolsänka som minskar de svenska utsläppen av växthusgaser.  Det är visionen för initiativet fossilfri konkurrenskraft.
Uppvärmningsbranschen ska vara fossilbränslefri år 2030 och år 2045 ska sektorn vara en kolsänka som minskar de svenska utsläppen av växthusgaser. Det är visionen för initiativet fossilfri konkurrenskraft.

Pressmeddelande -

Helsingborg sluter upp för fossilfri uppvärmning

I dag överlämnas uppvärmningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen, en del av initiativet Fossilfritt Sverige. Öresundskraft ställer sig tillsammans med Helsingborgs stad, Wihlborgs, Melin Förvaltnings AB och flera andra regionala fastighetsföretag bakom färdplanen.

– Nu när färdplanen är förankrad både nationellt och lokalt blir det en ytterligare kraft i arbetet, säger Öresundskrafts hållbarhetsstrateg Cecilia Andersson.

Visionen för initiativet lyder ”Uppvärmningsbranschen ska vara fossilbränslefri år 2030. År 2045 ska sektorn vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen. Samverkan är ett viktigt medel för att åstadkomma omställningen.”

– Vi har tagit på oss att vara en del av genomförandet och redan 2025 ska vi ha fossilbränslefri fjärrvärme. Vi ligger bra till, under en procent av vår produktion kommer från olja, säger Cecilia Andersson.

Färdplanens ambitiösa åtaganden stämmer väl med Helsingborgs klimat- och energiplan. Det handlar bland annat om att minska uppvärmnings- och effektbehovet, smart styrning av fastigheter, att minska plastinnehållet i restavfall och samverkan mellan fjärrvärmeföretag och fastighetsägare för att hitta bra lösningar.

– För att komma till rätta med klimatutmaningarna krävs åtgärder och engagemang i samverkan. Alla kan och behöver bidra. Som fastighetsbolag försöker vi ständigt att effektivisera vår energianvändning och minska vår miljöpåverkan. Färdplan Fossilfri Uppvärmning erbjuder en struktur för såväl åtgärdsinitiativ som samverkan och ett avstamp för att uppnå större resultat. Det tror vi är en viktig del i utvecklingen framåt, säger Ulrika Möllerström, miljö- och kommunikationsansvarig Melin Förvaltnings AB.

En av utmaningarna är att komma åt plasten i det restavfall som energiåtervinns genom förbränning. Plasten räknas inte som fossilt bränsle men ger upphov till utsläpp av fossil koldioxid.

– Vi är särskilt nöjda med att uppvärmningsbranschen samverkar för att minska plast i restavfall som går till förbränning. Det ligger i linje med ambitionerna i stadens livskvalitetsprogram och klimat- och energiplan, säger Lars Thunberg (KD), kommunalråd och ordförande i beredningen för livskvalitet.

På längre sikt, till 2045, ska uppvärmningsbranschen bli en koldioxidsänka – det vill säga att man plockar ut koldioxid ur atmosfären.

– En möjlig teknik är carbon capture and storage, CCS, där man fångar upp koldioxiden, lagrar den i berggrunden och därmed tar ut den ur kolkretsloppet. Produktion av biokol är en annan teknik för att skapa negativa koldioxidutsläpp, avslutar Cecilia Andersson.

Mer information:
Cecilia Andersson, hållbarhetsstrateg, Öresundskraft, tel. 070-090 63 56
Ulrika Möllerström, miljö- och kommunikationsansvarig, Melin Förvaltnings AB, tel 0431-835 19
Lars Thunberg, kommunalråd (KD), Helsingborgs stad, tel. 070-628 43 10
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”Energi för en bättre värld. Kraft för regionen”. www.oresundskraft.se

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige