Följ Öresundskraft

Helsingborgs lasarett kyls av Öresundskraft

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 08:20 CEST

Fjärrkyla med låg miljöbelastning ska kyla medicinteknisk utrustning, lokaler och utrymmen på Helsingborgs lasarett.

Region Skåne och Öresundskraft har tecknat ett 10–årigt avtal om leverans av fjärrkyla till gamla och nya lasarettet i Helsingborg. Avtalet möjliggör fortsatt utbyggnad av fjärrkyla med låg miljöbelastning i Helsingborg.

Avtalet mellan Region Skåne och Öresundskraft innebär att Öresundskraft levererar 5000 kW kyleffekt till det gamla lasarettet och dess tillkommande byggnader. Det handlar om processkyla för medicinteknisk utrustning och lokaler och utrymmen som ska kylas för att ge patienter, anställda och besökare ett behagligt inomhusklimat.

Även Helsingborgs nya lasarett omfattas av avtalet. Lasarettet beräknas stå klart efter 2021 och det slutliga kylbehovet fastställs i ett senare skede.

– Vi är glada och stolta över att kunna möta Region Skånes önskemål på energieffektiv och miljöriktig energileverans för lasarettet i Helsingborg. Det innebär samtidigt att vi gemensamt skapat en bas för vidareutveckling och utbyggnad av fjärrkyla. Det säger Anders Lindgren, tf. chef för affärsområde Kraft & Värme vid Öresundskraft.

Region Skåne drar nytta av den miljöanpassning av fjärrkylaproduktionen som Öresundskraft genomför. Genom att använda överskottsvärme för att driva kylmaskiner under sommaren och kallt havsvatten under andra delar av året, minskar förbrukningen av primärenergi vid produktionen med två tredjedelar.

– Med avtalet säkrar vi en kostnadseffektiv kyla till Helsingborgs lasarett. Samtidigt minskar vi Region Skånes klimatbelastning och bidrar i förlängningen till att fjärrkyla med lägre miljöbelastning kan erbjudas för regionens tillväxt. Det säger Linda Strömbäck Fastighetschef, Regionfastigheter vid Region Skåne.

Mer information:
Anders Lindgren, tf. chef AO Kraft & Värme, Öresundskraft, tel. 070-000 38 44
Linda Strömbäck, Fastighetschef Regionfastigheter, Region Skåne, tel. 040-33 14 34
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, 070-418 34 35

Öresundskraft. Vi ägs av Helsingborgs stad och ser till att 260 000 kunder i nordvästra Skåne får bra energi varje dag - alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband och servicetjänster. Vi gör allt - och ger allt - för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland annat genom att ta vara på planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår vision "Energi för en bättre värld. Kraft för regionen". Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör. http://www.oresundskraft.se.

Bifogade filer

PDF-dokument