Gå direkt till innehåll
Ingen fjärrvärmeledning under Öresund

Pressmeddelande -

Ingen fjärrvärmeledning under Öresund

Det blir ingen gemensam fjärrvärmeledning mellan Helsingborg och Helsingör. Helsingörs beslut att istället investera i sitt nuvarande kraftvärmeverk gör att ekonomin i projektet blir för dålig.

Våren 2012 startade Öresundskraft och Forsyning Helsingör (FH) en gemensam, EU-finansierad utredning. Syftet var att undersöka de ekonomiska, juridiska, tekniska och miljömässiga förutsättningarna för en fjärrvärmeledning under Öresund mellan Helsingborg och Helsingör.

Slutrapporten visar i korthet att det är tekniskt komplicerat att dra en ledning under sundet - men fullt genomförbart. Påverkan på den maritima miljön bedöms som ringa, däremot skulle en ledning bidra till lägre utsläpp av växthusgaser och minskad primärenergianvändning.

En juridisk svårighet är att ett projekt som detta enligt dansk lag måste vara samhällsekonomiskt lönsamt. Det naturgaseldade kraftvärmeverket i Helsingør skulle ersättas av produktion i Sverige med minskade energi- och CO2-skatter för danska staten samtidigt som intäkter från elförsäljning uteblir.

Företagsekonomiskt skulle ledningen vara lönsam för både Öresundskraft och FH, givet nuvarande produktionsanläggningar. Dock har FH under utredningens gång beslutat att investera i en ombyggnad av sitt nuvarande kraftvärmeverk från gas till biobränsle. Därmed är ledningen inte längre ett lönsamt alternativ. Från dansk sida ser man även risker med att bli beroende av leveranser från Helsingborg och därmed också påverkas av inte bara dansk utan också framtida svensk energi- och skattepolitik.

– Med dessa förutsättningar är det endast med en kraftig utbyggnad av fjärrvärmenäten i norra Själland som ledningen kan bli intressant och det är inget som kommer att ske i närtid. Därmed skjuts frågan om en gemensam fjärrvärmeledning på framtiden, konstaterar Lars-Inge Persson, chef för affärsområde Kraft & Värme vid Öresundskraft.

– Forsyning Helsingör ser en stor potential i en fjärrvärmeledning mellan Danmark och Sverige på sikt om vår värmemarknad byggs ut väsentligt. Vi har fokus på försörjningstrygghet och konkurrenskraftiga priser och här är en fjärrvärmeledning för närvarande inte den bästa lösningen, säger energichef Peter Kjaer Madsen på Forsyning Helsingör. 

Mer information:
Lars-Inge Persson, affärsområdeschef Kraft & Värme,Öresundskraft, tel. 070-617 39 05
Peter Kjaer Madsen, energichef, Forsyning Helsingör, +45-4840 53 20
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, 070-418 34 35

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, energitjänster, bredband samt stadshubb för Internet of Things lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige