Gå direkt till innehåll
Är Skandinavisk kunskap nyckeln till fossilfrihet? Det var temat för Helsingborgs och Öresundskrafts seminarium den 23 maj under Nordic Clean Energy Week.
Är Skandinavisk kunskap nyckeln till fossilfrihet? Det var temat för Helsingborgs och Öresundskrafts seminarium den 23 maj under Nordic Clean Energy Week.

Pressmeddelande -

Internationellt intresse för Helsingborgs energilösningar

Nu har Helsingborg presenterat sig för en internationell energipublik. På temat ”Är Skandinavisk kunskap nyckeln till fossilfrihet?” berättade stadens och näringslivets företrädare om hur det resurssmarta energisystemet i Helsingborg bidrar till konkurrenskraft och tillväxt.

Seminariet arrangerades i samband med Nordic Clean Energy Week 2018 där företag och organisationer visar hur omställningen till ett hållbart energisystem kan ske. Det handlar bland annat om hållbar energiförsörjning, hållbara städer och hållbara lösningar för transportsektorn.

På Helsingborgs seminarium, lett av Öresundskraft, inledde kommunalrådet Marcus Friberg (MP) med en beskrivning och historisk översikt över staden. ”Visionära entreprenörer har i högsta grad bidragit till Helsingborgs framgångar”, menade Marcus Friberg.

Kristina Helles, operativ chef vid Svenska Retursystem, berättade om företagets cirkulära affärsmodell där en halv miljon plastlådor och plastbackar tvättas varje dag för att återanvändas gång på gång i distributionen av mat och grönsaker. ”Övergången från gas till fjärrvärme för tvättändamål har sparat utsläpp”, berättade Kristina Helles.

Johan Järnum, energispecialist vid McNeil i Helsingborg berättade om de energieffektiviseringar som företaget konsekvent arbetat med under lång tid. Det har bland annat resulterat i att McNeil i Helsingborg utsetts som den första koldioxidfria tillverkningsplatsen bland 120 stycken inom Johnson & Johnson-koncernen. Även här har fjärrvärme spelat en roll. ”Företaget investerar nu 70 miljoner dollar de närmaste åren för att bygga ut produktionen i Helsingborg” berättade Johan Järnum.

Peter Kihlgren, vd för Kemira i Helsingborg berättade om företagets tillverkning av vattenreningskemikalier, ett område där Kemira är bland de största i världen. I tillverkningen uppstår stora mängder restvärme som tack vare fjärrvärmesystemet kan tas till vara för uppvärmning i Helsingborg. ”Det är högst tveksamt om vi varit kvar i Helsingborg om vi inte kunnat sälja vår värme” menade Peter Kihlgren som också visade siffror på vad detta inneburit för sysselsättningen i staden. 

Anthony Munday, kommunalråd i engelska Stoke-on-Trent, berättade om de utmaningar som staden står inför. Staden är en industristad sedan gammalt med de utmaningar det innebär men Anthony Munday målade trots allt en ljus bild av utvecklingen där man jobbar intensivt med flera avgörande samhällsfrågor, däribland bostäder, kommunikation i form av fibernätverk och ett mer effektivt energisystem i form av fjärrvärme. I det arbetet har man vänt sig till Nordic Heat, Öresundskraft och Helsingborg för att få både hjälp och inspiration.

- Stoke-on-Trent är en tillverkningsstad där det finns gott om värmekällor som kan utnyttjas bättre genom fjärrvärme. Vi för bland annat samtal med däcktillverkaren Michelin och tittar på möjligheten att bygga en ny avfallsförbränningsanläggning, sade Anthony Munday.

-Men vi börjar från ett vitt papper medan Öresundskraft och Helsingborg har 50 års erfarenhet av att projektera, bygga, driva och underhålla fjärrvärmesystem. Den erfarenheten är en fantastisk tillgång för oss där vi kan välja det bästa.

- Vårt långsiktiga mål är ett lokalt, resurseffektivt och grönt energisystem som kommer alla i Stoke-on-Trent till del, både invånare och företag, berättade Anthony Munday.

Anders Östlund, vd på Öresundskraft, talade om det kommunala energibolaget som en möjliggörare; en partner som kan knyta ihop olika delar av energisystemet med varandra. Som exempel nämndes det svavel som Kemira använder i sin tillverkning. Svavlet är en restprodukt från oljeraffinering. När det bränns hos Kemira uppstår värme som via Öresundskrafts fjärrvärmenät kan överföras till företag som Svenska Retursystem – som i sin tur använder värmen för att driva sin egen resurseffektiva verksamhet.

Beskrivningen av denna återvinningskedja väckte intresse och efter seminariet föreslogs ett möte mellan Stoke-on-Trents och Helsingborgs näringslivsföreträdare.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Patrik Hermansson, Public Affairs, Öresundskraft, tel. 070-418 34 75
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och ser till att 125 000 kunder i nordvästra Skåne får bra energi varje dag - alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband, stadshubb för Internet of Things och servicetjänster. Vi gör allt - och ger allt - för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland annat genom att ta vara på planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår vision "Energi för en bättre värld. Kraft för regionen". Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör. http://oresundskraft.se

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige