Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Klart om Höganäs Fjärrvärme AB Öresundskraft säljer sin andel till Höganäs kommun

Överlåtelsen blev klar idag i samband med en extra bolagsstämma i Höganäs Fjärrvärme AB.  Öresundskraft och Höganäs kommun har haft bolaget gemensamt sedan 2005. Parterna har övervägt formerna för det framtida samarbetet och funnit det lämpligast att Öresundskraft säljer sin 39-procentiga andel till Höganäs kommun.

– Utbyggnaden av fjärrvärmen i Höganäs är en solskenshistoria som vi är mycket stolta över, säger Anders Östlund, vd vid Öresundskraft. Bland annat har vi lyckats fasa ut fossilt bränsle till förmån för spillvärme från industriproduktion. Det har inneburit lägre klimatbelastning och konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser för boende och lokaler i Höganäs stad.

– Höganäs Fjärrvärme AB har hittills avgränsat sin verksamhet till Höganäs Stad och energiproduktionen bygger i hög grad på samverkan med Höganäs AB. Fjärrvärmebolagets lokala karaktär stärks nu ytterligare genom att kommunen blir ensamägare till bolaget. Det säger Per Selldén, ny ordförande i Höganäs Fjärrvärme AB.

Samarbetet med Öresundskraft kommer att fortsätta och utvecklas på flera olika plan. Utan Öresundskraft hade det inte varit möjligt att utveckla Höganäs Fjärrvärme AB till det bolag det är idag. Nu går vi vidare och utvecklar bolaget med lokalt fokus i nya samarbetsformer med Öresundskraft, vår gode granne i söder avslutar Per Selldén.

Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft, tel 042-490 30 80, 070-418 30 80
Per Selldén, ordförande Höganäs Fjärrvärme AB, tel. 070- 582 62 95

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. www.oresundskraft.se

Presskontakt

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, energitjänster, bredband samt stadshubb för Internet of Things lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige