Följ Öresundskraft

Mer biogas om villaägarna vill

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2016 08:20 CEST

Öresundskraft erbjuder nu också privatkunder att byta från naturgas till biogas.

Öresundskraft erbjuder nu biogas istället för naturgas till ett par tusen privatkunder. För 16 kronor i månaden kan en villaägare sänka utsläppen med 3,7 ton koldioxid om året.

– Att byta från naturgas till biogas har efterfrågats av många kunder som värmer sitt hus med gas. Möjligheten har funnits en tid för våra företagskunder och nu kan vi också erbjuda våra privatkunder samma möjlighet. Det säger Magnus Extergren, ansvarig för gasförsäljning vid Öresundskraft.

Ett vanligt villahushåll använder i genomsnitt 15 000 KWh per år. Med biogas blir merkostnaden 16 kronor per månad. Det motsvarar en minskning av CO2-utsläppen med 3 700 kilo per år, lika mycket som 2500 mil i en dieselbil.

Ett byte till biogas sker enligt Grön-Gas-principen, en vedertagen metod för att kunna erbjuda biogas.

– I gasnätet i Helsingborg finns en blandning mellan biogas och naturgas. Den levererade gasen är densamma, oavsett vilket avtal kunden väljer. Skillnaden är att om en kund väljer 100 procent biogas kommer vi att tillföra motsvarande mäng biogas. Det ökar mängden biogas i nätet och naturgasen trängs undan, förklarar Magnus Extergren.

Biogasen börjarar levereras den 1 juli. Utöver efterfrågan från kunderna finns en annan drivkraft, nämligen Helsingborgs livskvalitetsprogram. En av prioriteringarna i programmet är att ge hela Helsingborg tillgång till ett hållbart och uthålligt energisystem med effektiva lösningar och förnyelsebar energi.

Mer information:
Magnus Extergren, ansvarig gasförsäljning, Öresundskraft, tel. 070-307 32 97.
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel 070-418 34 35.

Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 365 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Bifogade filer

PDF-dokument