Följ Öresundskraft

Mer kvinnokraft i Öresundskraft

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 09:57 CEST

Koncernledningen i Öresundskraft har utökats med två kvinnor. Unik kompetens, bättre balans mellan män och kvinnor och spänstigare gruppdynamik ligger bakom beslutet.

Det är kommunikationschef Ulrika Wennerberg Norvenius och ekonomichef Monica Lundquist som nu har tillträtt som medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Därmed består ledningsgruppen av åtta medlemmar, varav tre kvinnor. HR-chef Ann-Marie Hansson har ingått i ledningen sedan 2008.

Ulrika Wennerberg Norvenius tillträdde vid Öresundskraft den 1 september efter en roll som projektledare inom Eons koncernövergripande imageprojekt för nöjdare kunder. Hon har lång erfarenhet som projektledare inom reklambranschen på företag som The Fan Club, Eminent och Grey. På Eminent var hon dessutom vice VD. 2008 blev Ulrika rankad som en av Sveriges bästa projektledare av tidningen Resumé.

Monica Lundquist, som började på Öresundskraft som ekonomichef i februari 2009, har många års erfarenhet inom ekonomiområdet, både som CFO, ekonomichef och controller. Hon har tidigare arbetat på ElektroSandberg, Munters, Acreo, ICL och Siemens.

– Monica och Ulrika besitter unik kompetens inom sina områden, kompetens som vi behöver för den långsiktiga utvecklingen av Öresundskraft. Det säger VD Anders Östlund. Han tillägger:

–  Jag tror att alla grupper av den här typen mår bra av en bättre balans mellan män och kvinnor. Det ger fler perspektiv på frågeställningar och skapar en bättre gruppdynamik. Det blir mer spänst i arbetet helt enkelt.

Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft AB, tel 042-490 30 80, 070-418 30 80
Ulrika Wennerberg Norvenius, tel 070-418 32 85
Göran Skoglund, pressansvarig, tel 070-418 34 35

Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs Stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info
www.oresundskraft.se.