Följ Öresundskraft

Mindre dieselläcka på Västhamnsverket

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2010 11:30 CEST

Vid 10-tiden idag läckte cirka 15 m3 diesel ut i en uppsamlingstank på Västhamnsverket. Huvuddelen av den utläckta dieseln har sugits upp och imorgon kommer vi att ta markprover.

Läckaget orsakades av en öppnad dräneringsventil när vi pumpade över diesel från en förrådstank till gasturbinens dieselsystem. Den läckande dieseln hamnade i en uppsamlingstank. Vidare har dieseln läckt ut i en betongkulvert där ledningarna för diesel ligger.

- Vi har idag haft en tankbil på plats som har hanterat huvuddelen av den utläckta dieseln, säger Lars-Inge Persson, VD på Öresundskraft Kraft & Värme AB. Det har inte varit något läckage till avloppen. Vi kommer att kontrollera betongkulverten samt genomföra mätningar av marken under onsdagen. Om dieseln visar sig ha läckt till marken, kommer marken i anslutning till kulverten att saneras.

 Mer information:
Lars-Inge Persson, VD Öresundskraft Kraft & Värme AB, 070-617 39 05

Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Bifogade filer

PDF-dokument