Följ Öresundskraft

Ny fjärrkyla ger produktionsrekord

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2018 08:20 CEST

I våras installerades bland annat denna intagstank för havsvatten till Öresundskrafts nya produktionsanläggning för fjärrkyla. Den 19 september visas anläggningen för kunder, fastighetsägare och byggherrar. Foto: Öresundskraft.

214 procent. Eller mer än dubbelt så mycket som i juli förra året. Det är resultatet när Öresundskraft summerar produktionen av fjärrkyla för juli. Därmed har den nya produktionsanläggningen för fjärrkyla i Helsingborg visat färg.

Anläggningen togs i drift i slutet av juni och det blev gasen i botten direkt. Under juli producerades 3620 MWh (megawattimmar) fjärrkyla, att jämföras med 1686 MWh under juli 2017.

­– Man kan inte klaga på tajmingen, säger Martin Tofft, chef för affärsområde produktion på Öresundskraft. Den rekordvarma sommaren har skapat ett sug efter kyla som vi inte sett tidigare. Då kommer naturligtvis vår nya kylanläggning mycket påpassligt.

Beslutet att bygga ut och modernisera produktionen av fjärrkyla togs 2015 och i januari 2017 gav Mark- och miljödomstolen klartecken för att utnyttja havsvatten. Det innebär att kallt havsvatten tas in via en cirka 50 meter lång ledning från Öresund. Vid vinterdrift växlas det kalla havsvattnet direkt till fjärrkylan och vid sommardrift kyler havsvattnet ett aggregat som producerar fjärrkyla. Det drivs med restvärme som hämtas från fjärrvärmenätet. Havsvattensystemet är dimensionerat för att i framtiden kunna kyla ytterligare en kylmaskin.

– Det här gör att vi ökar produktionskapaciteten och sänker miljöbelastningen. Ett fullt utbyggt fjärrkylasystem kan minska elförbrukningen och utsläppen med 65 till 70 procent, jämfört med kyla producerad i lokala kylmaskiner, säger Martin Tofft.

Satsningen på fjärrkyla har gett ringar på vattnet. I höstas vann Öresundskraft CCAC:s internationella miljöpris i samband med FN:s klimatmöte i Bonn.

Den 19 september kl. 11 premiärvisas den nya produktionsanläggningen för kunder, fastighetsägare, byggherrar och andra intressenter.

Mer information:
Martin Tofft, chef affärsområde Produktion, Öresundskraft, tel. 070-000 39 03
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”Energi för en bättre värld. Kraft för regionen”. www.oresundskraft.se

Bifogade filer

PDF-dokument