Gå direkt till innehåll
Glödande potential för biogas och vätgas i det svenska energisystemet. Foto: Johan Lilja.
Glödande potential för biogas och vätgas i det svenska energisystemet. Foto: Johan Lilja.

Pressmeddelande -

Nya rön om gasens roll i Sverige

En ny studie från Energiforsk visar att biogas och vätgas har stor potential i omställningen till ett klimatneutralt svenskt energisystem. Studien visar också att ny gasinfrastruktur kan avlasta elnäten. Industrisektorn och tyngre transporter, där utsläpp är svåra att reducera på andra sätt, är branscher som gynnas mest.

– Hittills har de flesta studier av hur utsläppen kan minskas fokuserat på elsystemet, men inte lika mycket på möjligheterna att minska utsläppen genom gas och ny gasinfrastruktur. Rapporten visar att behovet av förnybar och koldioxidsnål gas med tillhörande infrastruktur är stort om klimatneutralitet ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, säger Mattias Wondollek, områdesansvarig för energisystem och marknad på Energiforsk.

Elanvändningen fram till år 2045 förväntas öka till nästan en fördubbling från dagens nivå. För detta behöver både elproduktionskapaciteten och elnäten stärkas kraftigt, även om den nya gasinfrastrukturen kan avlasta elnäten.

Ny infrastruktur för vätgas
Resultaten pekar på att det kommer att krävas en storskalig utbyggnad av en helt ny infrastruktur för vätgas och att det bildas industrikluster med lokala gasnät. Vätgasanvändningen kan öka kraftigt och även nya vätgaskluster byggs upp, inte minst kring stålindustrin i norra Sverige, men även kring kemiindustrin på västkusten. Inom järn- och stålproduktionen antas vätgas spela en viktig roll, lätta transporter kommer till stor del att elektrifieras och fjärrvärme spelar en fortsatt stor roll i omställningen av energisektorn.

– Det är samhällsekonomiskt intressant att investera i infrastruktur för vätgas. Rapporten ökar också insikten om hur central vätgasinfrastrukturen är både för att nå klimatmålen och för att få ett energisystem i balans. Viktiga åtgärder nu är att på nationell nivå börja samplanera el- och gasinfrastrukturen, så kallad sektorkoppling, och att börja förbereda för en modell som skapar samhällsnytta genom att vara öppet för alla som vill ansluta sig. Dessutom bör vätgasnäten vara reglerade, precis som elnäten, säger Hans Kreisel, vd för Nordion Energi.

Synergieffekter mellan olika energislag
Behovet av att proaktivt samplanera el-, gas- och annan infrastruktur kommer att öka för att möjliggöra synergier mellan olika energislag för såväl el- som värmeproduktion. Att skapa finansieringsmodeller för marknaden att investera i ny vätgasinfrastruktur är en annan åtgärd som tros skynda på utvecklingen.

Analysen i projektet har genomförts av konsultbolaget Guidehouse som har internationell erfarenhet av och utfört liknande avkarboniseringsstudier med fokus på gas och gasinfrastrukturens roll för att nå klimatmålen. Bakom studien står också Nordion Energi, Göteborg Energi, Öresundskraft, Kraftringen och Gasnätet Stockholm.

Energiforsk är en forsknings- och kunskapsorganisation som samlar stora delar av svensk forskning och utveckling om energi. Målet är att öka effektivitet och nyttiggörande av resultat inför framtida utmaningar inom energiområdet. Energiforsk verkar inom ett antal forskningsområden, och tar fram kunskap om resurseffektiv energi i ett helhetsperspektiv – från källan, via omvandling och överföring till användning.

Mer information:

Mattias Wondollek, Områdesansvarig energisystem och marknad Energiforsk, mattias.wondollek@energiforsk.se, tel. 070-164 44 51

Matilda Danielsson, Kommunikation Nordion Energi, tel. 073-842 91 90 matilda.danielsson@nordionenergi.se

Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, energitjänster, bredband samt stadshubb för Internet of Things lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige