Gå direkt till innehåll
Öppna stadsnät ger miljardvinster

Pressmeddelande -

Öppna stadsnät ger miljardvinster

Öresundskraft fortsätter utbyggnaden av stadsnätet. Nu ges 400 villor på Eskilsminne möjlighet till egen fiberkabel. Samtidigt visar en studie i Stockholm att öppna och konkurrensneutrala stadsnät skapar stora samhällsekonomiska vinster.

– Det finns all anledning att tro på liknande effekter i Helsingborg med omnejd, menar Peter Knutsson, styrelseordförande i Öresundskraft.

Öresundskraft började bygga ut fiber 1999. Idag har 65 procent av stadens invånare tillgång till bredband om minst 50 Mbit/s i faktisk hastighet. Det är bland de bästa tio procenten i landet enligt siffror från Post- och telestyrelsen. I Skåne är det endast Landskrona och Malmö som uppvisar större andelar.

Studien av Stockholms stadsnät visar på en rad positiva effekter av öppna, konkurrensneutrala fibernät: företagsetableringar, breda utbud av bandbreddskrävande tjänster, lägre priser och miljardbesparingar för kommun och landsting.

Claes Malmberg, näringslivsutvecklare på Helsingborgs stad, håller med.

– Det är utan tvekan så att tillgången till snabba nät, både fasta och mobila, blir allt viktigare. Företag som letar efter etableringsorter frågar undantagslöst om kvalitén och kapaciteten i näten. Fler och fler fåmansföretagare söker till exempel möjligheten att obehindrat kunna jobba hemifrån.

­Clas Malmberg pekar på fler studier med liknande slutsatser som den i Stockholm.

– En ökning av bredbandspenetrationen med tio procentenheter ökar det samlade välståndet med en procentenhet. En annan studie indikerar att varje krona investerad i bredband ger 1:50 tillbaks över en femårsperiod.  Så visst är snabba nät och en hög bredbandspenetration otroligt viktigt för Helsingborg.

Peter Knutsson, ordförande i Öresundskraft, håller med om bilden i stort.

– Till exempel så vet vi att värdet på villor påverkas av fiberanslutning, det hör vi från mäklarna. Fiberutbyggnaden har direkta, ekonomiska effekter.

Under de senaste tre åren har Öresundskraft investerat närmare 50 miljoner i bredbandsverksamheten, bland annat i ett nytt operatörshotell. Och den höga investeringstakten kommer att fortsätta.

Men tvärtemot vad många tror så är framdragningen av fiberkabel inte skattefinansierad.

– Öresundskraft ska bygga ut fibernätet med vettig ekonomi, säger Peter Knutsson. Anslutningsavgiften, till exempel när vi nu ansluter villor på Eskilsminne, är en engångskostnad för gräv- och inkopplingsarbetet.

– Att nätet är öppet för alla leverantörer gynnar kunderna. Internet, telefoni, TV och datatjänster erbjuds i konkurrens mellan leverantörerna. Det pressar priserna, menar Peter Knutsson.

Och statistiken ger honom rätt. Post- och telestyrelsen bedömer i sin rapport om prisutvecklingen på mobiltelefon och bredband, PTS-ER-2012:26, att priserna på bredbandsabonnemang via fiber i öppna stadsnät ofta ligger 20-30 procent lägre än motsvarande rikstäckande erbjudanden.

Mer information:
Peter Knutsson, styrelseordförande, Öresundskraft, tel. 070-815 79 61
Bo Lindberg, affärsområdeschef Bredband, Öresundskraft, tel. 070-418 33 10
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, 070-418 34 35

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från spillvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, energitjänster, bredband samt stadshubb för Internet of Things lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige