Gå direkt till innehåll
Öresundskraft bygger två nya stationer för lastbilsladdning i Malmö och Helsingborg

Pressmeddelande -

Öresundskraft bygger två nya stationer för lastbilsladdning i Malmö och Helsingborg

Öresundskraft börjar i dagarna att bygga ytterligare två stationer för laddning av eldrivna lastbilar. Byggnationen börjar på Volvo Truck Centers anläggning i Sunnanå strax norr om Malmö, nära de stora genomfartslederna för att sedan fortsätta vid Helsingborgs Hamn ABs in-och utfart vid Massgodsleden.

Båda stationerna får två snabbladdare om vardera 350 kW för samtidig laddning av två lastbilar och är förberedda för utbyggnad av ytterligare två snabbladdare i takt med att omställningen till elektriska transporter fortgår.

Stationerna utrustas för att möta framtida behov av smart laddning, bland annat genom möjligheten att ansluta batterilager. Stationerna beräknas stå klara för användning under andra kvartalet 2024.

Den totala investeringen uppgår till 24 miljoner kronor varav 60 procent finansieras genom Energimyndighetens program ”Elektrifieringspiloter”. Stödet har beviljats då stationerna kommer vara öppna för publika användare.

För leveransen svarar Öresundskraft med Kraft och montage i Syd AB som total-entreprenör. Volvo Truck Center och Helsingborgs Hamn AB upplåter mark för respektive laddstation och representerar därmed olika verksamhetsinriktningar i partnerskapet med Öresundskraft där det gemensamma målet är att stödja omställningen till elektriska transporter med minskade utsläpp som följd.

Öresundskrafts första laddstation för lastbilar, och faktiskt Sveriges första, invigdes 2022 på Ättekulla-området i Helsingborg, även den hos Volvo Truck Center.

– Jag är glad och stolt över att vi nu tar ytterligare ett steg för att påtagligt bidra till omställningen av transportsektorn och Sveriges övergripande miljömål. Här visar energibranschen och transportbranschen hur samarbete lägger grunden för nya affärer för oss som energibolag, för tillverkare av tunga fordon, för hamnverksamhet och för regionens hållbara utveckling. Det menar Öresundskrafts vd Anders Östlund.

– Att vi tillsammans med Öresundskraft kommer kunna erbjuda hamnens kunder den här servicen och främja den gröna omställningen inom transportsektorn ligger helt i linje med vårt och Helsingborgs mål om att minska utsläppen från transportsektorn med 70% till 2030. Det säger Bart Steijaert, vd för Helsingborgs Hamn AB.

– Vi är mycket glada över att kunna underlätta för våra kunder att välja mer hållbara transportlösningar. För att elektrifieringen ska ta fart måste det finnas infrastruktur för laddning och samarbetet med Öresundskraft är ett led i det arbetet. Det säger Stefan Strand, vd för Volvo Lastvagnar Sverige (länk)

– Att vi fick förtroendet som totalentreprenör i ett viktigt projekt som detta är naturligtvis mycket glädjande. Det är ett kvitto på att våra tjänster och vår erfarenhet inom kraft- och industrisektorn är konkurrenskraftiga. Det menar Martin Hansson, vd för Kraft och montage i Syd AB.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 070-777 20 49
Bart Steijaert, vd för Helsingborgs Hamn, tel. 070-624 50 40
Lisa Jensäter, presskontakt, Volvo Lastvagnar, tel. 0765-536862
Martin Hansson, vd, Kraft och montage i Syd, tel. 0730-872867

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se"

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige