Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Öresundskraft förvärvar resterande del av NVSH

Helsingborgsbaserade Öresundskraft fortsätter sin strategiska inriktning med fokus på nordvästskånsk expansion. Nu förvärvar bolaget resterande del av NVSH från Bjäre Kraft och Södra Hallands Kraftförening. Öresundskraft AB äger sedan tidigare 50 % av NVSH (Nordvästra Skåne Södra Halland Energi AB). Nu förvärvar man således resterade del och blir därmed ensam ägare till NVSH. Affären träder i kraft den 15 januari. – Vi tror på en fortsatt stark framtid för NVSH. Affären kommer inte att påverka den dagliga verksamheten som kommer att drivas vidare som idag. Självklart kommer vi att söka synergieffekter, men Öresundskraft och NVSH samarbetar redan när det gäller till exempel administration och viss jourtjänst, säger Magnus Grill, koncernchef Öresundskraft och VD NVSH. – Affären innebär också att NVSHs andel i Kraftaktörerna utskiftas till Bjäre Kraft respektive Södra Hallands Kraftförening. Under åren av samägande har vi haft ett mycket bra samarbete med Öresundskraft men vill nu fortsätta under andra former och koncentrera oss på vår hemmamarknad, säger Håkan Eriksson, VD för Bjäre Kraft Energi AB samt vVD för Kraftaktörerna. – Kunderna i Kraftaktörerna ska inte påverkas när vi nu utökar vår ägarandel i Kraftaktörerna. Självklart kommer vi att ge samma goda service som tidigare, säger Tommy Karlsson, VD för Södra Hallands Kraftförening samt VD för Kraftaktörerna. För mer information kontakta: Magnus Grill, koncernchef Öresundskraft AB, tfn 070-418 30 10 Magnus Olsson, finanschef Öresundskraft, tfn 070-667 30 45 Utsänt av Öresundskraft AB, koncernstab Kommunikation. Fakta om Öresundskraft, NVSH och Kraftaktörerna Öresundskraft är ett expansivt energibolag med säte i Helsingborg och verksamhet i hela Sverige och delar av Danmark. Företaget är en vägledande partner som ur kundens perspektiv tar ett tydligt pris- och miljöansvar. Koncernen har cirka 370 medarbetare och förser närmare 230 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, elhandel och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick år 2005 till 6 749 GWh, varav 5 109 GWh avser el. Samma år var resultat efter finansnetto 179,4 Mkr. NVSH Energi AB med cirka 25 medarbetare, 9 200 kunder och en årlig energiöverföring på cirka 745 GWh har sitt säte i Bjuv. Det är ett elnätsföretag som distribuerar energi och säljer servicetjänster inom dessa områden samt bredbandsverksamhet. Den huvudsakliga verksamheten finns inom Bjuvs kommun samt i delar av Åstorps, Ängelholms, Helsingborgs och Höganäs kommuner. Kraftaktörerna är ett mindre och snabbfotat elhandelsbolag med ca 60 000 elkunder och arbetar mycket efter kundernas behov och önskemål. Bolaget är verksamt i hela landet men har en koncentration i kommunerna Bjuv, Båstad, Laholm, Ljungby och Ängelholm. Efter genomförd affär ägs bolaget av tre delägare, Bjäre Kraft ek. förening, Ljungby Energi AB och Södra Hallands Kraftförening.

Ämnen


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige