Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Öresundskraft i Almedalen om framtidens energi

Tillsammans med fem andra kommunägda energibolag medverkar Öresundskraft i årets Almedalsvecka under programpunkten ”Regional energi – en samlad kraft: Drivkraft för framtiden”.

Öresundskrafts vd, Anders Östlund, kommer att inleda seminariet och bland annat tala om vikten av ökade satsningar på förnyelsebar energi och omställningen till ett mer ekologisk hållbart samhälle.

– I ett historiskt perspektiv har de kommunala energibolagen spelat en avgörande roll i samhällsutvecklingen genom uppbyggnad av infrastruktur och produktion av el, gas och fjärrvärme. Nu står mänskligheten inför en gigantisk utmaning för att stoppa den globala uppvärmningen. De kommunala energibolagen är en mycket viktig resurs för att få till stånd en grönare och smartare energitillförsel och användning. Vi styrs inte av kvartalsekonomin utan har ett långsiktigt kund- och samhällsperspektiv som utgångspunkt för vårt utvecklingsarbete, säger Öresundskrafts VD Anders Östlund.

– En utveckling av de kommunala energibolagen är en garant för att Sverige ska fortsätta att vara i framkant vad gäller omställningen till ett hållbart samhälle. Det är viktigt att kontinuerligt tydliggöra för beslutsfattarna hur de kommunala energibolagen bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Politikerna sätter förutsättningarna för hur vi kan bidra. Stimulera och stöd de kommunala energibolagen så att de fortsätter och intensifierar arbetet med att skapa morgondagens energilösningar, säger Anders Östlund.
Anders Östlund kommer också att beröra hur de regionala energiföretagen bidrar till lokal och regional samverkan, investeringar och sysselsättning.

– Genom vår medverkan i Almedalen vill vi belysa vikten av långsiktiga och stabila spelregler för vår fortsatta utveckling, avslutar Anders Östlund.

De övriga medverkande energibolagen är Mälarenergi, Tekniska verken i Linköping, Jämtkraft, Gävle Energi och Lunds Energikoncernen.”Regional energi – en samlad kraft: Drivkraft för framtiden” S:t Clemens kyrkoruin, Tranhusgatan, Visby. Måndag 5 juli kl 15.00-16.00

Tillsammans tar de kommunala energibolagen upp sin roll som viktiga spelare i samhällsutvecklingen, beskriver hur de bidrar till regional samverkan, investeringar, sysselsättning och bättre miljö. Debatt med bland andra Cecilie Tenfjord Toftby (M), Claes Västerteg (C), och företrädare för oppositionen. Moderator Hans Fahlén. Mer information: Anders Östlund, VD Öresundskraft, tel 042-490 30 80, 070-418 30 80 Ann-Katrin Johansson, pressansvarig Öresundskraft, tel 042-490 30 36, 070-418 30 36

Taggar

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraftvärmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige