Gå direkt till innehåll
Öresundskraft inleder försäljningen av tjänsteföretag

Pressmeddelande -

Öresundskraft inleder försäljningen av tjänsteföretag

Öresundskraft har påbörjat försäljningen av Öresundskraft Tjänster AB. Ett 45-tal anställda berörs. Försäljningen beräknas vara klar mot slutet av 2013.

 Öresundskraft Tjänster AB tillhandahåller elnätstjänster. Av personalstyrkan är hälften elmontörer. Övrig personal arbetar med bland annat anläggningsarbeten, mätaruppdrag och ledningsvisning.

 –Affären består av två delar. Dels så säljer vi företaget mot en köpeskilling, dels så tecknar vi ett långsiktigt avtal med köparen om elnätstjänster. Vi har sedan tidigare indikationer på intresse från flera potentiella köpare, berättar Patrick Ekman, nätchef på Öresundskraft AB.

Upphandlingen sker enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Försäljningen och Öresundskrafts krav på den tilltänkta köparen har offentliggjorts genom annons på internet (Opic.com)

 –Det finns flera kompetenta aktörer med den företagskultur, ägarkompetens och skalfördelar som krävs för att utveckla Öresundskraft Tjänster AB. Den fortsatta processen ska utmynna i ett samarbete som långsiktigt säkerställer att Öresundskraft fortsätter att vara bland de bästa i Sverige på att leverera el utan avbrott.

Mer information:
Patrick Ekman, chef affärsområde Nät, Öresundskraft, tel. 070-418 35 63
Anders Östlund, vd Öresundskraft, tel. 070-418 30 80
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från spillvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige