Gå direkt till innehåll
Öresundskrafts kommande, storskaliga batterilager ska inrymmas i sådana här containrar. Foto: Anders Andersson
Öresundskrafts kommande, storskaliga batterilager ska inrymmas i sådana här containrar. Foto: Anders Andersson

Pressmeddelande -

Öresundskraft investerar 200 Mkr i batterier för tryggare elförsörjning

Styrelsen i Öresundskraft har godkänt företagets planer på ett storskaligt batterilager för bättre kapacitet och balans i elnätet. Batterilagret som får en effekt på 20 MW kommer att placeras på Öresundskrafts Åkerslundsverk i Ängelholm.

Ett storskaligt batterilager är precis vad det låter som. Ett batteri med stor förmåga att lagra el - och med förmåga att snabbt kunna lämna ifrån sig elen vid kritiska tidpunkter.

Batterilagret ska vara i drift mot slutet av 2024 och då fungera som en buffert. Det ska lagra el under perioder med låg efterfrågan för att sedan kunna leverera el till lokal- och regionnäten under topplasttimmar när efterfrågan är hög. Batteriet ska också agera stödtjänstmarknad åt Svenska Kraftnät och hjälpa till att upprätthålla den momentana balansen mellan elförbrukning och elproduktion i det svenska elsystemet. Denna så kallade frekvensreglering syftar till att hålla frekvensen i elnätet så nära 50 Hz som möjligt, oavsett störningar.

– Ett av våra absolut viktigaste bidrag till samhället är att säkerställa ett tillförlitligt och robust energisystem och bidra till att vi klarar det ökade behovet av el. Men det kräver omfattande investeringar, samarbeten och inte minst politiska åtgärder. Vår investering i storskaliga batterier och samarbetet med Svenska Kraftnät är två viktiga steg i det arbetet, inte minst för Skåne. Det säger Öresundskrafts vd Anders Östlund i en kommentar.

– Det är mycket positivt att Öresundskraft fortsätter investera i ett mer hållbart och stabilt energisystem. När samhället ställer om krävs mer el och stabila leveranser, under dygnets alla timmar. I och med det nya batterilagret kan Öresundskraft både skapa bättre förutsättningar för trygg eltillgång lokalt, samtidigt som hela elnätet blir mer robust, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande, Ängelholms kommun.

Den totala investeringen beräknas uppgå till 200 miljoner kronor. Batterierna placeras i särskilda containrar och upptar en yta stor som en halv fotbollsplan. Bygglov liksom tillstånd från Länsstyrelsen kommer att sökas och i upphandlingen kommer Öresundskraft att ställa krav på hållbara leverantörskedjor och så låg klimatpåverkan som möjligt.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se"

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige