Gå direkt till innehåll
Öresundskraft investerar 29 Mkr i fjärrkyla

Pressmeddelande -

Öresundskraft investerar 29 Mkr i fjärrkyla

Öresundskraft bygger ut fjärrkylan i Helsingborg och investerar i ombyggnad, ny utrustning och nya ledningar för att möta den ökande efterfrågan. Det betyder att fler kunder kan erhålla komfort- och processkyla, samtidigt som belastningen på miljön minskar rejält.

Vid styrelsemötet den 15 juni godkände Öresundskrafts styrelse en investering på 29 miljoner kronor för att bygga ut fjärrkylan i Helsingborg.

Dagens eldrivna kylmaskiner ersätts av kylmaskiner som drivs av restvärme från Kemira och Filbornaverket. Detta är en stor fördel då kylbehovet är som störst under sommaren när det finns ett överskott av värme. Denna lösning kompletteras med så kallad frikyla, havsvatten som utnyttjas för kyländamål.

– Resultatet blir ökad produktionskapacitet och minskad förbrukning av primärenergi med två tredjedelar. Det skapar förutsättningar för att bygga ut fjärrkylan ytterligare i de centrala delarna av Helsingborg, inklusive H+, berättar projektchef Jesper Baaring vid Öresundskraft.

– Generellt finns i Nordvästra Skåne ett stort behov av tempererad inomhusluft året runt. Det gäller kontor, offentliga fastigheter som sjukhus och skolor, liksom hotell och arbetsplatser. Nu kan vi möta denna fortsatt starka efterfrågan med ett konkurrenskraftigt och mycket energieffektivt alternativ, samtidigt som vi tar tillvara värmeöverskottet från fjärrvärmen.

Utbyggnaden har påbörjats genom att en av de två reservkylmaskiner som står på lasarettet, flyttas till Västhamnsverket för kontinuerlig drift redan i år. Den andra etappen av ombyggnadsarbetet ska leverera kyla inför säsongen 2017. 

Mer information:

Lars-Inge Persson, affärsområdeschef Kraft & Värme, tel. 070-617 39 05
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 365 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige