Gå direkt till innehåll
Öresundskraft och fastighetsägare överens om fjärrvärmepriset 2014

Pressmeddelande -

Öresundskraft och fastighetsägare överens om fjärrvärmepriset 2014

Öresundskraft och de större fjärrvärmekunderna i Helsingborg och Ängelholm är överens om priset på fjärrvärme för 2014. Detta efter prisdialog med privata fastighetsbolag, Ängelholmshem och Helsingborgshem.

Det är andra året i rad som Öresundskraft för en prisdialog med sina större fjärrvärmekunder. Den innebär att Öresundskraft och företrädare för näringslivet samtalat och kommit överens om principerna för prissättningen på fjärrvärme. Dialogen inleddes i början av 2013 och har bland annat resulterat i att Öresundskraft återigen gjort en prisutfästelse för tre år framåt.

Prishöjningen 2014 i Ängelholm blir 2,6 procent, i Helsingborg 1,95 procent. Höjningen blir därmed lägre än det tak som utlovades under 2012 års dialogrunda med en höjning på högst 3,6 procent i Ängelholm och 2,8 procent i Helsingborg. 

Prisdialogen har gått så bra att parterna nu vill ta utfästelsen ytterligare ett steg.

– Nästa år hoppas vi kunna spika priset för två år framåt, 2015 och 2016, med en indikation för 2017. Det kommer att underlätta framtidsplaneringen för alla inblandade, säger Jerry Persson, fastighetschef för Backahill.

– Våra möten har öppnat för andra diskussioner och lett till att vi tillsatt arbetsgrupper i andra gemensamma ämnen, säger Benth Jensen, vd för Ängelholmshem.

 – I år har vi utvecklat samverkansprocessen ytterligare och fått ökad kunskap om fastighetsägarnas villkor. Det har vi nytta av när vi utvecklar andra typer av dialoger och samarbeten, menar Anders Östlund, vd för Öresundskraft

 – Prisdialogen är i full gång med Villaägarna i Helsingborg i samma syfte: att komma överens om principer, att skapa bättre förutsägbarhet och ökad förståelse mellan parterna, avslutar Anders Östlund.

Mer information:
Anders Östlund, vd Öresundskraft, 042-490 30 80
Jerry Persson, fastighetschef Backahill, 0431-41 51 06
Benth Jensen, vd Ängelholmshem, 0431-44 99 67

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från spillvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, energitjänster, bredband samt stadshubb för Internet of Things lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige