Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Öresundskraft och Lunds Energi i samarbete kring energieffektivisering

Idén bygger på ny teknik som tar hänsyn till flera olika parametrar för att styra uppvärmningen av husets vatten: timpriset på el, om man är hemma eller inte, tillskottsvärme från datorer och andra värmekällor, SMHI:s prognos för utetemperaturen, verkningsgraden på värmepumpen med mera. Smart effektstyrning innebär en möjlighet för hushållet att reducera elkostnaden. Detta genom att flytta uppvärmningen från dyra timmar till timmar med lägre elpris. Systemet är främst avsett för villor med vattenburen elvärme där vattnet kan fungera som en värmebuffert.

– Preliminära beräkningar visar att kunder med elpanna skulle kunna spara runt 2.000 kronor per år, medan kunder med värmepump kan spara cirka  2.500 kronor. Siffrorna är dock preliminära och ett av pilotstudiens syften är att verifiera uppskattningarna. Det säger Bo Lindberg, chef för affärsområde Marknad vid Öresundskraft.

Öresundskraft och Lunds Energi, som samarbetar i pilotförsöket, söker nu frivilliga kunder runt Helsingborg respektive Lund som kan delta i projektet. I annonser och på sina hemsidor efterlyser företagen befintliga kunder som bor i villor som värms med eluppvärmt vatten och/eller värmepump.

– Det här är en pilotstudie och något av en pionjärinsats. Idén är sund i teorin och vi tror att den har potential att sänka såväl energiförbrukning som kostnad för våra kunder. Vår förhoppning är att den håller också i praktiken och i så fall kan det bli aktuellt med fälttester i större skala under 2011, säger Magnus Sjövik, marknadschef för Lunds Energi.

Mer information:
Bo Lindberg, Öresundskraft, tel. 070- 4183310, e-post bo.lindberg@oresundskraft.se
Magnus Sjövik, Lunds Energi, tel 076-7682986, e-post magnus.sjovik@lundsenergi.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, energitjänster, bredband samt stadshubb för Internet of Things lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige