Gå direkt till innehåll
Öresundskraft protesterar mot höjd gasnätsavgift

Pressmeddelande -

Öresundskraft protesterar mot höjd gasnätsavgift

 Den 1 oktober höjer Swedegas sin gasnätsavgift med 12 procent mot samtliga distributörer, däribland Öresundskraft. ”Oskäligt” anser Håkan Rannestig, nätchef på Öresundskraft som nu tvingas att höja sina avgift.

Swedegas är det företag som äger och driver det svenska stamnätet för gas, från Dragör till Stenungsund. Gasnätet försörjer en mängd olika distributörer med gas, däribland 33 kommuner, flera kraftvärmeverk och industrier.

För detta tar Swedegas ut en gasnätsavgift. Avgiften ska täcka kostnaden för drift, underhåll och utveckling av gasledningarna. Och den 1 oktober höjs alltså avgiften med 12 procent, en kostnad som drabbar slutkunderna.

– Swedegas riskerar att slå undan marknaden för gas. Det här tvingar oss att höja nätavgiften mot våra gaskunder. Det kan på sikt leda till att kunderna väljer andra energislag. Det menar Håkan Rannestig, nätchef på Öresundskraft.

Swedegas står för cirka hälften av kostnaderna för Öresundskrafts gasverksamhet. Det gör att Öresundskraft höjer sin gasnätavgift med 6,5 procent för gasnätskunder i Helsingborg och Ängelholm. Den extra halva procenten är en motiverad höjning enligt Håkan Rannestig. Swedegas höjning borde inte ha varit så mycket större.

– Vi anser att höjningen är oskälig. Kostnaderna för drift och underhåll kan inte ha ökat så mycket och så plötsligt. Nu blir det en kännbar höjning för våra kunder och vi för en dialog med både Swedegas och Energimarknadsinspektionen om detta.

– Vi förstår vikten av underhåll och att man måste investera långsiktigt för att skapa säkra och tillförlitliga nät. Men det handlar om långsiktighet. Plötsliga och stora avgiftshöjningar, som riskerar att skrämma bort kunderna, är inte rätt väg att gå.

Mer information:
Håkan Rannestig, nätchef, Öresundskraft, tel. 070-000 35 18
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 365 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige