Följ Öresundskraft

Öresundskraft säljer Fridafors kraftstation till Watten i Sverige AB

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2012 14:20 CEST

Öresundskraft har idag tecknat avtal om försäljning av Fridafors vattenkraftstation i Mörrumsån till Watten i Sverige AB, som satsar på att långsiktigt äga, driva och utveckla vattenkraftanläggningar. För Öresundskraft innebär försäljningen bland annat ett renodlat fokus på nordvästra Skåne.

–En viktig del i vår bedömning av potentiella köpare var just långsiktigheten och förmågan att driva och utveckla verksamheten på ett ansvarsfullt sätt. Det är vår bedömning att Watten i Sverige AB väl uppfyller de kriterierna, säger Öresundskrafts vd Anders Östlund. Han tillägger:

–Med försäljningen fokuserar vi nu helt på vår hemmaregion, nordvästra Skåne. Och de medel som försäljningen inbringar ska vi investera i annan grön elproduktion, främst vindkraft.

–Fridafors-anläggningen passar vår verksamhet mycket bra. Vi vill långsiktigt äga, driva och utveckla vattenkraftanläggningar, främst i södra Sverige. Det säger Frank Gunnarsson, vd för Watten i Sverige AB.

Fridafors vattenkraftstation består av två stationer, ”Fridafors övre” och ”Fridafors nedre” med en samlad årsproduktion på cirka 16 GWh. Anläggningen har ägts av Öresundskraft sedan 1998 då den såldes av Klippans Pappersbruk. Under senare år har Öresundskraft investerat betydande belopp i anläggningen, främst dammsäkerhetshöjande åtgärder.
Formellt övertagande av anläggningen sker den 2 juli 2012. Enligt överenskommelse mellan parterna offentliggörs inte köpesumman.

Watten i Sverige AB är ett bolag som ska äga, driva, förvalta och utveckla en portfölj med småskaliga vattenkraftverk för elkraftsproduktion. Företaget ägs av Batten AB och Daturum Teknik & Konsult. Bakom Batten AB står Christer Johansson, före detta huvudägare till Sågverkskoncernen VIDA. Frank Gunnarsson är vd för Watten i Sverige AB och har lång erfarenhet av verksamhet inom vattenkraft.

Mer information:
Frank Gunnarsson, vd, Watten i Sverige AB, tel. 070-22 52 140
Anders Östlund, vd, Öresundskraft AB, tel. 042-490 30 80
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraftvärmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Bifogade filer

PDF-dokument