Gå direkt till innehåll
Öresundskraft tillmötesgår önskemål om enskild fjärrvärme

Pressmeddelande -

Öresundskraft tillmötesgår önskemål om enskild fjärrvärme

En majoritet av fjärrvärmekunderna på Brunnsberga i Helsingborg vill ersätta områdets gemensamma uppvärmning med enskilda lösningar – ett önskemål som ger fördelar för både kunder och Öresundskraft.

Det är Brunnsberga Värmeförening och enskilda fastigheter i området som önskar enskild fjärrvärme. I korthet innebär det att varje fastighet bekostar en egen fjärrvärmecentral och själv styr över – och betalar för – sin egen uppmätta värmeanvändning. Detta till skillnad från dagens grupplösning där områdets 176 fastigheter gemensamt bekostar värmenotan. Enligt Brunnsberga Värmeförening är 76 procent för, 14 procent emot medan 10 procent inte tagit ställning.

Detta innebär att alla fastigheter på området måste installera en fjärrvärmecentral, det går tekniskt inte att blanda den gamla och den nya lösningen.

– Vi lyssnar på majoriteten och kommer därför att medverka till en ombyggnad av fjärrvärmenätet i området. Det ger fördelar för både kunder, miljön och oss, säger Annsofi Frendin, avdelningschef Energi & Fastighet på Öresundskraft.

– Med en egen fjärrvärmecentral i huset betalar man bara för den värme och varmvatten man själv använder. Man får också bättre komfort och kan styra hur varmt eller kallt man vill ha i sitt boende, till exempel sänka temperaturen när man åker bort. Enligt föreningens beräkningar sjunker uppvärmningskostnaden med en individuell lösning.

– Området Brunnsberga byggdes på 1970-talet och fjärrvärmenätet är i behov att moderniseras. Det gör vi med enskild fjärrvärmemätning som dessutom skapar en harmoniserad och modern kundstruktur. Ombyggnaden och bytet är planerat att genomföras våren/sommaren 2016, avslutar Annsofi Frendin.

Mer information:

Brunnsberga Värmeförening, brunnsbergavarme@outlook.com
Annsofi Frendin, Avdelningschef Energi & Fastighet, Öresundskraft, tel. 070-000 35 47
Göran Skoglund
, pressansvarig, Öresundskraft, 070-418 34 35

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 400 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige