Gå direkt till innehåll
Öresundskrafts fjärrvärme Bra Miljöval

Pressmeddelande -

Öresundskrafts fjärrvärme Bra Miljöval

Licensen innebär att produktionen sker enligt Bra Miljövals högt ställda krav. Produktionen får inte ske på bekostnad av biologisk mångfald eller social, kulturell eller ekonomisk välfärd. Fjärrvärme märkt som Bra Miljöval kan endast säljas till kunder som är anslutna till det fjärrvärmenät där den godkända produktionen sker. Bränslet ska kunna spåras till källan och flygaskan ska återföras till ursprunglig skogstyp.

Licensen avser fjärrvärme från förbränningsanläggningen Västhamnsverket samt den värmepump som finns där och omfattar en normalårsproduktion, 760 GWh.

Öresundskraft är det nionde fjärrvärmeföretaget i Sverige som får sin värme licensierad som ”Bra Miljöval”. Det finns cirka 150 fjärrvärmeföretag i landet.

– Det är oerhört glädjande, säger Anders Östlund, Öresundskrafts VD. Det är ett kvitto på vårt enträgna arbete med att minska miljöbelastningen från våra produktionsanläggningar. Genom att gå över till biobränsle i Helsingborg och Ängelholm har vi bland annat minskat de årliga koldioxidutsläppen motsvarande utsläppen från 115.000 bilar.

– Bra Miljöval är lika mycket en eloge till våra kunder: genom att utnyttja fjärrvärme för sin uppvärmning gör de en aktiv insats för miljön. Det är en insats där alla är vinnare: kunderna, miljön och Helsingborg!

Läs mer om Bra Miljöval på Naturskyddsföreningens hemsida.

Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft, tel. 070-418 30 80
Göran Skoglund, pressansvarig Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige