Gå direkt till innehåll
Öresundskrafts intäktsram för elnät färdig för granskning

Pressmeddelande -

Öresundskrafts intäktsram för elnät färdig för granskning

I förra veckan lämnade Öresundskraft sitt förslag på intäktsram till Energimarknadsinspektionen (EI) för sina elnät under perioden 2012 – 2015. Förslaget beslutas av EI i oktober 2011 och speglar de moderniseringar av elnäten som Öresundskraft vill genomföra.

Den nya förhandsregleringen av elnätsavgifterna är en anpassning till EU:s elmarknadsdirektiv från 2003 och de ändringar som följt i den svenska ellagen. Enligt ellagen ska en förhandsprövning göras av avgifterna för överföring av el och anslutning till ledning och EI ska fastställa en intäktsram för varje elnätsföretag.

Elnätsmarknaden saknar konkurrens, därför är den reglerad och granskas av EI som tillsynsmyndighet. EI:s uppgift är att pröva om nätavgifterna är skäliga och att leveransen sker till god kvalitet. Genom att fastställa en intäktsram skyddas kunderna av ett tydligt tak för hur höga avgifter som elnätsföretagen får ta ut.

Intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva nätverksamhet under granskningsperioden och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten (kapitalbas).

Tillförlitlighet och förnybar energi
Baserat på den nya modellen har Öresundskraft beräknat intäktsramen för perioden 2012 – 2015 och lämnat en ansökan till EI. Ansökan speglar kostnaderna för att tillhandahålla ett säkert elnät över tid. Intäktsramen ska också möjliggöra nödvändiga investeringar, till exempel för att bygga bort flaskhalsar i elnätet och anslutningar av förnyelsebara energianläggningar för vind och sol.

–Intäktsramen tydliggör utrymmet för hur mycket vi som elnätsbolag kan ta betalt för att distribuera el till våra kunder, säger Anders Östlund, VD för Öresundskraft AB.

 När modellen tillämpas så blir den beräknade intäktsramen för perioden 2,3 miljarder kronor. Det skulle motsvara en höjning av nätavgiften med i genomsnitt cirka 8 procent per år under perioden. För en lägenhet skulle det betyda en genomsnittlig ökning på runt 90:- per år under perioden och cirka 475:- per år för en eluppvärmd villa.

–Med EI:s beslut som tak bestäms elnätsavgiften slutligt av vår styrelse efter en noggrann analys där flera aspekter vägs in, såsom underhållsbehov, utbyggnadstakt, anslutning av vind- och solanläggningar, prisökningar på regionala och nationella elnät samt myndighets- och ägarkrav.

–Vårt mål är att fortsätta tillhandahålla ett säkert elnät till ett pris som är lägre än snittet i Sverige.

 Läs mer:
Energimarknadsinspektionens förhandsreglering
Svensk Energis information om stamnätstariffer

Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft, tel. 070-418 30 80
Patrik Ekman, affärsområdeschef Nät, Öresundskraft, tel. 070-418 35 63
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi kaxigt höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska. Och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 340 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraft-värmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige