Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rapport lämnad om incident i Mörrumsån

Öresundskraft har idag inlämnat en rapport till Länsstyrelsen i Kronoberg om de förstärkningsarbeten vid Fridafors Nedre kraftstation som förra veckan sattes i samband med upptäckten av död fisk i Mörrumsån. Arbetet, som hade anmälts till och godkänts av Länsstyrelsen, skedde med beprövade metoder.

 Det var på förmiddagen den 17 augusti som närboende larmade bland annat länsstyrelsen om död fisk i den gamla åfåran som löper parallellt med intagskanalen till ”Fridafors Nedre”, ett av Öresundskrafts två kraftverk i Mörrumsån. Öresundskrafts personal var på plats vid 14-tiden samma dag och uppskattade efter en inspektion mängden döda fiskar till 100-200 stycken i storlekar mellan 5 och10 centimeterpå en sträcka av cirka 400 meter.

 I rapporten utesluter inte Öresundskraft möjligheten att kalk från den betong som användes för att förstärka dammen orsakat ett förhöjt pH. Någon gång under natten efter avslutat arbete uppstod ett mindre läckage i en dammlucka och vatten tillfördes över gjutstället. Dammluckan används vid normal drift som en säkerhet mot alltför höga vattennivåer i dammen. Den hade inför förstärkningsarbetet stängts och tätats med täckbark av dykare. Metoden att använda täckbark för tätning av dammluckor är historiskt beprövad och praxis i branschen. Dykarna som utförde arbetet var erfarna och väl förtrogna med arbetet.

 Öresundskraft utesluter inte heller möjligheten att fisk dött av syrebrist. Vattnet i åfåran hade varit avstängt i tio dygn då den döda fisken upptäcktes. Öresundskraft hade upprätthållit ett visst vattenflöde i åfåran genom pumpning men flödet kunde inte hålla vått i åfårans hela bredd. Delar av fåran blev torrlagd med småsjöar av stillastående vatten.

Tilläggas bör att vattenflödet i åfåran är en så kallad frivillig tappning som inte omfattas av vattendom.

 Ett tredje alternativ som Öresundskraft pekar på i rapporten till länsstyrelsen är en kombination av syrebrist och förhöjt pH-värde.

 Enligt överenskommelse med länsstyrelsen togs under arbetet vattenprover på angivna platser ovanför och nedanför arbetsstället. Proverna transporterades till ett oberoende laboratorium för analys av turbiditet, grumlighet.

 Öresundskraft pekar i rapporten på det faktum att den metod man använde för att förstärka dammen användes redan 2007 vid Fridafors Övre station. Den gången förlöpte arbetet helt utan incidenter.

 -Vi beklagar det som hänt, säger Lars-Inge Persson, chef för affärsområdet Kraft & Värme vid Öresundskraft. Vi är väl medvetna om Mörrumsåns betydelse och det arbete som fiskvårdare och andra lägger ner för att utveckla fisket där. Vi är en del av det arbetet: under tio års tid har vi bidragit med frivillig tappning till ett värde av runt 1 miljon kronor.

 -Vårt fokus måste dock vara dammsäkerheten. Dammen var utsatt för erosion och förstärkningsarbetena var nödvändiga. Arbetet genomfördes med beprövade metoder och erfaret folk. Nu gick något snett och självfallet ska vi bidra på alla sätt för att bringa klarhet i vad som hände och undvika liknande händelser i framtiden.

 För ytterligare information:
Lars-Inge Persson, chef affärsområde Kraft & Värme, 070-617 39 05
Göran Skoglund, pressansvarig, 070-418 34 35

Ämnen

Taggar

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi kaxigt höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 340 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraft-värmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat material

Relaterade nyheter

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige