Gå direkt till innehåll
Spadtag för vindkraft

Pressmeddelande -

Spadtag för vindkraft

Idag togs det första spadtaget för tre vindkraftverk vid Ingelsträde strax utanför Höganäs. När de står färdiga i höst kommer verken att producera el motsvarande årsbehovet för närmare 3000 hushåll. ”Ett viktigt steg i omställningen till ett hållbart energisystem” menar ägarna till vindkraftverken, Höganäs kommun och Öresundskraft.

Vindkraftverken blir 100 meter höga, får en effekt på 2,05 MW vardera och kommer tillsammans att producera drygt 14 GWh/år. Två av verken ägs av Öresundskraft, ett av Höganäs kommun. Parterna har samarbetat vid upphandlingen för att få så bra villkor som möjligt.

- Vi investerar allt mer i det hållbara energisystemet: vind, sol, biogas, energiåtervinning och  effektivisering. Vindkraftverken vid Ingelsträde ska ses som vårt första stora steg inom vindkraftområdet, vi har fler på planeringsstadiet. Det sa Håkan Axelsson, affärsutvecklare vid Öresundskraft, vid dagens pressträff.

- Höganäs kommun har förstärkt arbetet inom miljöområdet genom olika åtgärder för att mer aktivt bidra till en bättre miljö. Vindkraftverk, som minskar utsläppet av koldioxid, är en del i detta arbete. Hela den kommunala organisationen kommer från år 2014 att arbeta utifrån ett uttalat miljömål med avsikt att miljöarbetet ska bli en naturlig del i det dagliga arbetet, säger Solweig Adam Stjernvall, ordförande i miljö- och folkhälsoutskottet. 

För mer information kontakta
Håkan Axelsson, affärsutvecklare, Öresundskraft, 070 – 418 33 30 
Solweig Adam Stjernvall, Ordf. Miljö- & Folkhälsoutskottet, 0736- 323063
Göran Skoglund, pressansvarig Öresundskraft, 070 – 418 34 35
Charlotte Vahtera, kommunikationschef Höganäs kommun, 042 – 33 77 68

 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från spillvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Höganäs kommun har stora visioner för framtiden och arbetar aktivt för att vara en attraktiv boendekommun. Arbetet bedrivs utifrån visionen”från kol till diamant”. Vi är bra, men vill vara ännu bättre. Höganäs är helt enkelt väl värt att investera i.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Relaterade event

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, energitjänster, bredband samt stadshubb för Internet of Things lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige