Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Starkt resultat 2009 för Öresundskraft

Öresundskrafts rörelseresultat för 2009 blev 256 Mkr, vilket nästan är en fördubbling jämfört med föregående års resultat på 131 Mkr. I princip alla delar i Öresundskrafts verksamhet har presterat över förväntningarna under det gångna året och bidragit till bolagets bästa resultat någonsin. 

– Årets resultat visar att Öresundskraft har tagit ett betydande steg mot att skapa den ekonomiska styrka den här typen av kapitalintensiv verksamhet kräver. Det genomgripande förbättringsarbete vi startade 2008 börjar ge resultat. Den goda ekonomiska utvecklingen ger utrymme för de investeringar och satsningar som krävs för den fortsatta utvecklingen av Öresundskraft till gagn för kunder och ägare, säger Öresundskrafts VD Anders Östlund.

– Rekordresultatet innebär att vår ägare Helsingborgs stad får en utdelning på cirka 104 miljoner kronor. Det är glädjande att vi för första gången på flera år kan ge Helsingborgs stad och därmed dess invånare en utdelning som möter de förväntningar som ställs på oss, säger Öresundskrafts ordförande Dick Olsson.

Rörelseresultatet för 2009 förbättrades kraftigt och uppgick till 256 Mkr (jämfört med 131 Mkr 2008). Omsättningen uppgick till 4 389 Mkr, vilket är ungefär samma nivå som föregående år (4 375 Mkr). Den totala levererade energivolymen uppgick till 6,5 TWh (6,9 TWh föregående år). Försäljningen av el minskade något till 4,9 TWh (5,2). Fjärrvärmeförsäljningen var på samma nivå som föregående år och uppgick till 1,2 TWh. Naturgasvolymerna minskade till 0,4 TWh (0,5).  

– Inledningen av 2009 kännetecknades av minskad energiförbrukning, minskade spillvärmeleveranser och höjda bränslekostnader, fortsätter Anders Östlund. Senare delen av året har övergått till en mer normal marknadssituation, även om vi fortfarande ser efterdyningar av lågkonjunkturen, främst i form av högre kundförluster än normalt. De för oss så viktiga spillvärmeleveranserna är dock i princip tillbaka på samma nivåer som innan krisen.

– Vi jobbar vidare med utvecklingen av Öresundskraft. Under 2010 kommer extra fokus läggas på att höja servicenivån i alla delar av verksamheten. Ett antal viktiga framtidsprojekt är inne i avgörande faser, såsom byggandet av det nya avfallseldade Filbornaverket, utveckling av fordonsgasen samt elfordon. Vårt koncept för att hjälpa våra större kunder att bli mer energieffektiva börjar ta form och ambitionen är att göra en bredare lansering under året. Vår förhoppning är att vi även kan få igång utbyggnaden av ett antal vindkraftverk under 2010, avslutar Anders Östlund. 

 Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft, tel 042-490 30 80, 070-418 30 80
Dick Olsson, styrelseordförande Öresundskraft, tel 070-760 56 46
Ann-Katrin Johansson, pressansvarig Öresundskraft, tel 042-490 30 36, 070-418 30 36

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Relaterade event

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, energitjänster, bredband samt stadshubb för Internet of Things lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige