Följ Öresundskraft

Stort strömavbrott löstes snabbt

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2013 10:59 CET

Klockan 8:06 idag drabbades Helsingborg av ett stort strömavbrott. Avbrottet orsakades av ett fel i regionnätet, utanför Öresundskrafts nätområde. Runt 60 000 kunder blev utan ström.

Felet i 130kV-nätet åtgärdades snabbt: klockan 8:40 kunde Öresundskraft successivt börja koppla in stadsdel för stadsdel. Klockan 09:00 hade samtliga kunder strömmen tillbaks.

– Det går tyvärr inte att koppla in hela staden samtidigt. Det skulle bli en för stor belastning på elnätet och orsaka nya avbrott. Därför kopplar vi in stadsdel för stadsdel efter ett avbrott. Det berättar Håkan Rannestig, nätchef på Öresundskraft.

Strömavbrottet drabbade Helsingborg, däremot klarade sig Ängelholm och Bjuv utan avbrott då de matas från andra stationer.

– Ett sådant här avbrott får följdverkningar. Pumparna i vårt fjärrvärmenät stannar och våra fjärrvärmekunder kan få det kallare om inte strömmen kommer tillbaks relativt snabbt.

Det finns dock reserver att ta till om det skulle bli ett långvarigt avbrott. Med hjälp av dieselmotorer hos Öresundskraft kan den stora gasturbinen vid Västhamnsverket startas. Den är tillräckligt kraftig för att leverera el till samhällsviktiga funktioner såsom sjukhuset. Och med el från gasturbinen kan Västhamnsverket producera både fjärrvärme och ytterligare el.

– Strömavbrott är dessbättre ovanliga. Den genomsnittliga avbrottstiden under ett år i Sverige är runt 90 minuter per kund. I Helsingborg ligger den genomsnittliga avbrottstiden under 20 minuter, avslutar Håkan Rannestig.

Mer information
Håkan Rannestig, chef affärsområde nät, Öresundskraft, tel. 070-000 35 18
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Bifogade filer

PDF-dokument