Gå direkt till innehåll
Västskånskt samarbete tryggar fjärrvärmen

Pressmeddelande -

Västskånskt samarbete tryggar fjärrvärmen

På Landskronas kraftvärmeverk Energiknuten skrevs idag avtal för ett unikt samarbete mellan Öresundskraft AB, Landskrona Energi AB och Lunds Energikoncernen AB. Med en 29 km lång fjärrvärmeledning ska Helsingborg kopplas samman med Lund via Landskrona. Ledningen väntas bli klar hösten 2015 och investeringen beräknas till cirka 300 miljoner kronor.

En befintlig fjärrvärmeledning finns redan mellan Helsingborg och Landskrona sedan 2005. Genom att de tre kommunalägda energibolagen samordnar produktion, drift och inköp blir fjärrvärmedistributionen mer långsiktigt hållbar.

”Det finns flera fördelar med samarbetet. Vi kan bland annat säkerställa leveranstryggheten för våra kommuninvånare genom att bli mindre känsliga för omvärldsförändringar. Det är flexibiliteten i produktionssystemens förtjänst, säger VD Kåre Larsson på Landskrona Energi AB. 

Det finns tydliga ekonomiska och miljömässigt hållbara fördelar med att fjärrvärmenäten knyts samman. ”Varje år kommer vi att kunna minska koldioxidutsläppen med 26 000 ton per år tack vare de olika egenskaperna i våra kraftvärmeverk. Samtidigt kommer vi att spara 26 miljoner kronor för värmeproduktionen då denna optimeras”, säger VD Sylvia Michel på Lunds Energikoncernen AB.

”Detta är dessutom ett unikt samarbete, där vi arbetar utanför våra geografiska regiongränser. Vi hoppas på att se liknande samarbeten i framtiden”, säger VD Anders Östlund på Öresundskraft AB.

För mer information kontakta:

Kåre Larsson, VD Landskrona Energi AB, tel. 0418-47 08 50
Anders Östlund, VD Öresundskraft AB, tel. 0704-18 30 80
Sylvia Michel, VD Lunds Energikoncernen AB, tel. 0702-66 58 50

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Relaterade event

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, energitjänster, bredband samt stadshubb för Internet of Things lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige