Följ Öresundskraft

Vi kan det där med energideklarationer

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2009 14:55 CET

Sedan årsskiftet måste samtliga småhus som säljs vara energideklarerade. Öresundskraft har stor erfarenhet av energieffektivisering och är certifierat att utföra energideklarationer.

- När du anlitar Öresundskraft garanteras du en grundligt genomförd energideklaration av din villa, berättar Björn Methi, en av Öresundskrafts certifierade energiexperter. Du får goda råd hur du kan spara energi och kan enkelt se vilka besparingar som är mest lönsamma. Som energibolag är det naturligt att även hjälpa kunder och samhället i stort att spara energi och att använda energi på bästa sätt.

- Vid en energideklaration besiktigar en av våra energiexperter villan och utför beräkningar av energibehovet, fortsätter Björn Methi. Resultatet sammanställs i en rapport med rekommendationer om åtgärder som hjälper till att minska villans energianvändning och energikostnader.

- Öresundskraft har sedan tidigare arbetat med att energideklarera kommersiella fastigheter och industrier. Sedan lagkravet för småhus kom vid årsskiftet är intresset stort även från villaägare, avslutar Björn Methi.

Den nya Lagen om energideklarationer har som syfte att främja effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Enligt lagen ska alla småhus som säljs energideklareras från och med den 1 januari 2009. En energideklaration ska finnas köparen tillhanda vid försäljningstidpunkten. Om det inte finns en energideklaration har köparen rätt att låta utföra en på säljarens bekostnad, senast sex månader efter sitt tillträde till byggnaden.

Läs mer om energideklarationer på www.oresundskraft.se.

Mer information:
Björn Methi, energiingenjör, Öresundskraft, tel 042-490 32 07, 070-418 32 07
Kajsa Liib, energiingenjör, Öresundskraft, tel 042-490 32 30, 070-418 32 30
Ann-Katrin Johansson, pressansvarig, Öresundskraft, tel 070-418 30 36

Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Bifogade filer

PDF-dokument