Gå direkt till innehåll
Vinnova-stöd till Helsingborgs satsning på Sakernas Internet

Pressmeddelande -

Vinnova-stöd till Helsingborgs satsning på Sakernas Internet

Öresundskraft och Helsingborgs stad ska i ett nytt initiativ utveckla lösningar kring Sakernas Internet i byggnader. Projektet är ett av åtta utvalda i Vinnovas utlysning tillsammans med IoT Sverige.

Initiativet i Helsingborg kan till exempel handla om sensorteknik för att mäta och visualisera matspill, energi och vattenflöde.Internet of Things (IoT) eller "Sakernas Internet” innebär en uppkoppling där ingen mänsklig inblandning behövs i form av manuella lösningar eller inloggningar. Istället samlas data automatiskt i tjänster där de förädlas till användbar information.

Ska ge Sverige konkurrenskraft
Ansökan har lämnats in tillsammans av Öresundskraft, Helsingborgs stad, forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT, teknikkonsultbolagen DEK Technologies Sweden samt Combitech. Samarbetsaktörer är Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB (NSVA) och Helsingborgshem.

– Det är spännande och nödvändigt med ökat fokus på IoT i Helsingborg, inte minst för samarbetet kring H+ området. Som hubb för fokusområdet ”IoT och byggnader” har vi ansvar för att dela erfarenhet och kunskap i ämnet med Vinnovas och IoT Sveriges nätverk. Det säger Johanna Olesen, affärsutvecklare på Öresundskraft som arbetar i koncernens program för H+, de nya stadsdelarna i Helsingborg.

Initiativet att skapa en IoT-hubb i Helsingborg medfinansieras av Vinnova. Vinnovas satsning på strategiska innovationsområden ska skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft. Totalt åtta IoT-hubbar i Sverige ska vara plattformar för möten, kunskapsutbyte, test och utvärdering av tekniska lösningar.

Pilotprojekt i Helsingborg
För att kunna utveckla och testa gemensamma IoT-plattformar och datahantering genomförs ett pilotprojekt i ett par byggnader som med tiden kan implementeras i stadsdelarna i H+ området. Resultat från piloten kommer att ligga till grund för ett IoT-koncept med affärsmodell och tekniska lösningar som kan erbjudas byggherrar och fastighetsägare.

– I Helsingborg tror vi mycket på människors drivkraft och förmåga att bidra till ökad livskvalitet. Genom att skapa tydlighet i affärsmodell och teknik kring IoT kan fler aktörer delta och bidra med tjänster och värden, säger Martin Güll, digitaliseringsdirektör, Helsingborgs stad.

Om Sakernas Internet
Sakernas Internet (”Internet of Things” – IoT) är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker, liksom levande varelser inklusive människor, förses med små inbyggda sensorer och processorer. På så sätt kan dessa enheter uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster. Området kan skapa ökad tillväxt genom effektiviseringar och innovationer i olika branscher.

Om H+
H+ är det största stadsutvecklingsprojektet i Helsingborg i modern tid. Fram till 2035 ska ett gammalt hamn- och industriområde utvecklas och bli en blandad stad. Området består av de nya och befintliga stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck. Först ut i förnyelsen är stadsdelen Oceanhamnen. Ambitionen att bidra i utvecklingen av framtidens hållbara stad är H+ en arena för att utveckla och pröva nya lösningar.

Mer information:
Johanna Olesen, affärsutvecklare, Öresundskraft, tel. 070-000 39 97
Martin Güll, digitaliseringsdirektör, Helsingborgs stad, tel. 073-318 16 85
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och ser till att 260 000 kunder i nordvästra Skåne får bra energi varje dag - alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband och servicetjänster. Vi gör allt - och ger allt - för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland annat genom att ta vara på planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår vision "Energi för en bättre värld. Kraft för regionen". Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör. http://oresundskraft.se

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige