Följ Öresundskraft

En smartare avfallshantering gör det lättare att göra rätt

Blogginlägg   •   Mar 26, 2014 10:48 CET

Materialåtervinning och energiåtervinning av avfall har varit föremål för ett antal nyhets- och debattartiklar där det bland annat framförts att kommunernas investeringar i energiåtervinning - läs förbränningsanläggningar för avfall - sätter krokben för engagemanget att öka materialåtervinningen.

Det finns inget belägg för att kommunernas intressen att energiutvinna avfall gör att materialåtervinningen minskar. Tvärtom visar rapporten Energiåtervinning har en viktig roll för ökad materialåtervinning (Avfall Sverige 2013) att material- och energiåtervinning ur avfall går hand i hand.

Läs hela debattartikeln via resurslänken nedan.