Följ Öresundskraft

Fjärrvärmens utsläpp fortsätter att minska trots ökade leveranser

Nyhet   •   Jun 27, 2016 09:30 CEST

Förra året ökade fjärrvärmeleveranserna något och 45,9 TWh värme och tappvarmvatten levererades av medlemsföretagen till kunder runt om i Sverige. Motsvarande siffra för 2014 var 45,2 TWh. Samtidigt minskade klimatutsläppen med hela 8 procent.

Det skriver Energiföretagen Sverige i ett pressmeddelande.

Minskningen av klimat- och miljöpåverkande utsläpp beror på att det används allt mer förnybara bränslen inom fjärrvärmen, främst spill från skogen, men också mer återvunnen energi. Andelen förnybar och återvunnen värme är över 90 procent. En ytterligare orsak är att energin används på ett mer effektivt sätt.

I genomsnitt omvandlades varje kilowattimme primärenergi till minst 5 kilowattimmar fjärrvärme levererad till kund. Fjärrvärmen producerades med en verkningsgrad motsvarande 97 procent, en i sammanhanget imponerande siffra.

Läs pressmeddelandet från Energiföretagen Sverige här.