Följ Öresundskraft

Helsingborgs fjärrvärme i topp bland Sveriges tio största kommuner

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 11:10 CET

Hela 96 procent av den fjärrvärme som Öresundskraft producerade under 2015 kom från restvärme, spill och avfall. Andelen fossil kol, olja och gas uppgick till låga 0,5 procent i Helsingborg och 0,3 procent i Ängelholm.

Siffrorna finns i Öresundskrafts redovisning av fjärrvärmens miljövärden för 2015. Den visar att primärenergifaktorn, PEF, för fjärrvärmen i Helsingborg fortsätter att ligga på en mycket låg nivå: 0,07. I Ängelholm var¨primärenergifaktorn 0,13, vilket är något lägre än föregående år. Primärenergisiffran anger hur mycket ursprungliga naturresurser som använts för fjärrvärmen. Restavfall och spillvärme ger låga värden och ju lägre desto bättre.

CO2-utsläppen för fjärrvärme i Helsingborg ökade något under 2015, från 37 till 39 gram/KWh medan den i princip var oförändrad i Ängelholm på 32 gram/KWh.

Cecilia Andersson är Öresundskrafts miljösamordnare.

̶  Nästan all produktion av fjärrvärme i Helsingborg och Ängelholm sker med återvunnen energi i form av restvärme, spill och avfall. Jämför vi med senast tillgängliga statistik på riksnivå, från 2014, så innebär det att Helsingborg behåller sin topplacering bland Sveriges tio största kommuner. Det gäller för såväl primärenergifaktor som CO2-utsläpp per kilowattimma och användning av fossilt bränsle.

­Läs mer om fjärrvärmens miljövärden på olika orter här.


Mer information:

Cecilia Andersson, miljösamordnare, Öresundskraft, 042-490 30 96.
Lars-Inge Persson, affärsområdeschef Kraft & Värme, Öresundskraft, tel. 070-617 39 05
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, 070-418 34 35 

Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 365 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Bifogade filer

PDF-dokument