Gå direkt till innehåll
Anders Östlund ny ordförande i Svensk Fjärrvärme

Pressmeddelande -

Anders Östlund ny ordförande i Svensk Fjärrvärme

Anders Östlund har valts till ny ordförande för branschföreningen Svensk Fjärrvärme. Anders Östlund är sedan 2008 vd och koncernchef för energibolaget Öresundskraft i Helsingborg.

 -Jag är glad och stolt, det är en stor ära att få företräda en så stor och viktig bransch som fjärrvärmen. Tack vare introduktionen av fjärrvärmen har många svenska hem fått tillgång till en miljövänlig och konkurrenskraftig värmekälla. Det säger Anders Östlund som suttit i Svensk Fjärrvärmes styrelse sedan 2003. Han tar nu över efter Thore Sahlin, som avgår efter åtta år som ordförande.

-Jag ser fram emot att få hugga tag i de utmaningar vi står inför! Att tydliggöra fjärrvärmens roll i det uthålliga samhället är en av utmaningarna. Fjärrvärme erbjuder en fantastisk möjlighet att utnyttja resurser som annars går till spillo för att värma våra bostäder. Att kommunicera den potential som fjärrvärmen har, inte minst ur miljösynpunkt, blir en av mina huvuduppgifter. 

- Förtroendet för fjärrvärme och fjärrvärmeföretagen är en annan huvudfråga. Nöjda kunder och spillvärmeleverantörer är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling. Fjärrvärmens konkurrenskraft är ett tredje huvudområde, och då främst i förhållande till värmepumpar.

Anders Östlundär uppvuxen i Finspång och arbetet inom energisektorn i sedan han avslutade sin utbildning till civilingenjör på  Linköpings Tekniska Högskola. Anders har bland annat arbetat på ABB. Sedan 2008 är han koncernchef och vd för Öresundskraft.

-Under mitt ordförandeskap ska styrelsen vara ett bra stöd för VD och kansliet i arbetet med att skapa goda förutsättningar för fjärrvärmebranschen. Jag hoppas att alla medlemmarna ska känna att föreningen skapar ett betydande värde som de kan använda när de utvecklar den egna bolaget.


För ytterligare information:
Anders Östlund, styrelseordf. Svensk Fjärrvärme & Vd Öresundskraft, tel. 070-418 30 80
Annika Johannesson, kommunikationschef Svensk Fjärrvärme, tel. 0734-25 25 64

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraft-värmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige