Gå direkt till innehåll
App ger husägare koll på energin

Pressmeddelande -

App ger husägare koll på energin

En ny mobil applikation från Öresundskraft gör det möjligt för husägare att exakt se sin fjärrvärme- och elanvändning.  Husägare får därmed bättre möjligheter att påverka husets energianvändning.

– Det här är ett verktyg för den som vill veta mer om husets energianvändning, menar projektledare Björn Perntoft vid Öresundskraft.

Appen är avsedd för Öresundskrafts privata nätkunder med fjärravlästa mätare för el och/eller fjärrvärme. Mätvärden samlas automatiskt in varje natt och presenteras nästa dag i lättöverskådliga diagram och kurvor. Man har även tillgång till sin fjärrvärme- och elanvändningshistorik.  Genom graferna och diagrammen kan fjärrvärme- och elanvändning analyseras per dag, vecka, månad och år. Appen, som kallas Kraft-o-meter, är kostnadsfri och finns för Iphone och Android. Därutöver krävs ingen extra utrustning.

Efter inloggning kan man se fjärrvärme- och elanvändning per timme på valfritt datum eller period, summera den totala användningen samt exportera informationen till Excel för fortsatt analys.

– Om man lägger in utomhustemperaturkurvan så kan man följa förhållandet mellan väderlek och energianvändning. Om man också lägger in el- och elnätspris, så kan man se vad varje timma eller månad kostar. Priset för fjärrvärme ligger redan från början med i appen.

– Det här är ett led i att göra mätvärden tillgängliga för kunder och stärka kundernas möjligheter att påverka sin energisituation, avslutar Björn Perntoft.


Mer information:

Björn Perntoft, projektledare, Öresundskraft, tel. 070-000 37 32
Göran Skoglund, pressansvarig, tel. 070-418 34 35.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 400 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, energitjänster, bredband samt stadshubb för Internet of Things lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige